Top

3 oorzaken van geldzorgen

Geldzorgen kunnen je persoonlijke geluk, gezondheid en motivatie flink in de weg staan. Daarnaast leidt dit vaak tot stress en minder productiviteit op de werkvloer. Lees en herken de oorzaken.

Een reden om (tijdelijk) afwezig te zijn op je werk, kunnen geldzorgen zijn die leiden tot stress, slecht slapen en een verminderde productiviteit en motivatie. Het is vaak een verborgen reden, maar daardoor zeker niet minder belangrijk. Wees je bewust van de oorzaken, zodat je gericht stappen kunt ondernemen.

Vaste lasten
Je financiёn vormen een groot onderdeel van je persoonlijke welzijn. Het heeft invloed op je werk, persoonlijke relaties en vrije tijd. Toch kan het bij iedereen gebeuren dat er, al dan niet tijdelijk, problemen ontstaan op dit gebied. Denk aan onverwachte hoge zorgkosten en hoge vaste lasten die betaald moeten worden. Oplossingen zijn niet altijd snel te vinden, of hebben pas op wat langere termijn effect.

Persoonlijke levensstijl
De manier waarop je leeft, bepaalt je uitgavenpatroon. ‘Uiterlijke’ kenmerken zoals kleding, schoenen, type auto, huis en hobby’s bepalen voor een groot deel wie je bent en je sociale leven. Je ontleent hier een status aan waar je je vertrouwd mee voelt. Wanneer je dit niet (meer) kunt betalen heeft dat veel impact. Je moet je levensstijl gaan aanpassen en offers brengen, wat op korte termijn een gevoel van stress en controleverlies geeft. Op langere termijn (> 6 maanden) zie je vaak een omkering: minder materiёle zaken en meer controle, wat een afname van stress geeft. Veel kopen kan ook gekoppeld zijn aan een emotie. Frustraties, onvrede, verdriet en stress geven je het idee ‘ik heb het wel verdiend’. Hiermee probeer je de negatieve emoties te compenseren of maskeren. Aangezien dat maar even werkt, moet je vaker en vaker kopen en worden je financiële problemen groter en groter.

‘It’s not the money that matters, it’s how you use it that determines its true value’

Externe factoren
Geldzorgen hoeven natuurlijk niet alleen maar door vaste lasten of levensstijl te komen. Externe factoren zoals ziekte, diefstal, een echtscheiding en oplichterij kunnen ook bijdragen. Het hebben van schulden kan een gevoel van schaamte en onvermijdelijke druk geven, die beslag legt op je denkvermogen en concentratie. Om meer grip te krijgen op je financiёle situatie, is het belangrijk dat je met een vertrouwenspersoon eerst onderzoek doet naar je vaste lasten en financiёle gedrag. Meestal is het zo dat je met kleine stappen al heel wat bezuinigingen door kunt voeren: denk aan het opzeggen van abonnementen en loterijen, en kiezen voor goedkopere merken of aanbiedingen in de supermarkt. Ook vaker de fiets nemen en je verzekeringen nakijken kan een hoop geld besparen.

Door financiёle problemen kunnen werk en privé elkaar overlappen. Dit levert veel stress op, met als gevolg slapeloze nachten en slecht functioneren. Afwezigheid op het werk is uiteindelijk geen duurzame oplossing. Het is dus belangrijk om je werkgever op de hoogte te stellen van geldzorgen. Daarbij kan een budgetcoach ondersteuning bieden.

3 oorzaken van geldzorgen

Geldzorgen kunnen je persoonlijke geluk, gezondheid en motivatie flink in de weg staan. Daarnaast leidt dit vaak tot stress en minder productiviteit op de werkvloer. Lees en herken de oorzaken.

Een reden om (tijdelijk) afwezig te zijn op je werk, kunnen geldzorgen zijn die leiden tot stress, slecht slapen en een verminderde productiviteit en motivatie. Het is vaak een verborgen reden, maar daardoor zeker niet minder belangrijk. Wees je bewust van de oorzaken, zodat je gericht stappen kunt ondernemen.

Vaste lasten
Je financiёn vormen een groot onderdeel van je persoonlijke welzijn. Het heeft invloed op je werk, persoonlijke relaties en vrije tijd. Toch kan het bij iedereen gebeuren dat er, al dan niet tijdelijk, problemen ontstaan op dit gebied. Denk aan onverwachte hoge zorgkosten en hoge vaste lasten die betaald moeten worden. Oplossingen zijn niet altijd snel te vinden, of hebben pas op wat langere termijn effect.

Persoonlijke levensstijl
De manier waarop je leeft, bepaalt je uitgavenpatroon. ‘Uiterlijke’ kenmerken zoals kleding, schoenen, type auto, huis en hobby’s bepalen voor een groot deel wie je bent en je sociale leven. Je ontleent hier een status aan waar je je vertrouwd mee voelt. Wanneer je dit niet (meer) kunt betalen heeft dat veel impact. Je moet je levensstijl gaan aanpassen en offers brengen, wat op korte termijn een gevoel van stress en controleverlies geeft. Op langere termijn (> 6 maanden) zie je vaak een omkering: minder materiёle zaken en meer controle, wat een afname van stress geeft. Veel kopen kan ook gekoppeld zijn aan een emotie. Frustraties, onvrede, verdriet en stress geven je het idee ‘ik heb het wel verdiend’. Hiermee probeer je de negatieve emoties te compenseren of maskeren. Aangezien dat maar even werkt, moet je vaker en vaker kopen en worden je financiële problemen groter en groter.

‘It’s not the money that matters, it’s how you use it that determines its true value’

Externe factoren
Geldzorgen hoeven natuurlijk niet alleen maar door vaste lasten of levensstijl te komen. Externe factoren zoals ziekte, diefstal, een echtscheiding en oplichterij kunnen ook bijdragen. Het hebben van schulden kan een gevoel van schaamte en onvermijdelijke druk geven, die beslag legt op je denkvermogen en concentratie. Om meer grip te krijgen op je financiёle situatie, is het belangrijk dat je met een vertrouwenspersoon eerst onderzoek doet naar je vaste lasten en financiёle gedrag. Meestal is het zo dat je met kleine stappen al heel wat bezuinigingen door kunt voeren: denk aan het opzeggen van abonnementen en loterijen, en kiezen voor goedkopere merken of aanbiedingen in de supermarkt. Ook vaker de fiets nemen en je verzekeringen nakijken kan een hoop geld besparen.

Door financiёle problemen kunnen werk en privé elkaar overlappen. Dit levert veel stress op, met als gevolg slapeloze nachten en slecht functioneren. Afwezigheid op het werk is uiteindelijk geen duurzame oplossing. Het is dus belangrijk om je werkgever op de hoogte te stellen van geldzorgen. Daarbij kan een budgetcoach ondersteuning bieden.