Top

Beïnvloed je mentale kracht

Slechte gewoontes houden negatieve gedachten en gevoelens in stand. De kunst is om deze gewoontes te doorbreken met behulp van gedrag en cognitie.

Er zijn verschillende technieken bedacht om emoties op een positieve manier te beïnvloeden en controleren. Een van de meest bekende is cognitieve gedragstherapie (CGT). De grondleggers van deze therapie waren Aaron Beck en Albert Ellis. Het is belangrijk om te weten wat cognitieve therapie en gedragstherapie betekent. Deze twee begrippen zijn namelijk onafhankelijk van elkaar ontstaan.

Cognitie
Cognitie gaat over de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. De zintuiglijke prikkels uit je omgeving worden gecombineerd met inzicht en kennis. In de cognitieve psychologie wordt gedrag namelijk verklaard door enerzijds te kijken naar prikkels uit de omgeving, en anderzijds de reactie van een persoon. Het uitgangspunt is dat de waarnemingen worden omgezet in gedachten, die vervolgens worden ingekleurd door eerder opgedane ervaringen. Als je bijvoorbeeld belangrijke gebeurtenissen in je leven vanuit een negatief standpunt bekijkt, heeft dit invloed op je gevoelsleven: je wordt sneller angstig, boos of geïrriteerd. Dit heeft vervolgens een negatieve invloed op je gedrag. Een ander bekend voorbeeld is ‘het glas is halfvol of half leeg’. Dit soort gedachten beïnvloeden je gedrag en zelfs je stemming.

‘We first make our habits, and then our habits make us’

Gedrag
Bij gedragstherapie staat uiteraard het gedrag centraal: hoe je handelt, bepaalt grotendeels hoe je je voelt. Door negatieve emoties weg te stoppen of uit de weg te gaan, maak je ze juist sterker. Als je bijvoorbeeld niet hebt geleerd hoe je je moet beheersen, word je eerder het slachtoffer van je eigen impulsiviteit. De kunst is om de nadruk te leggen op goede gewoontes door slechte gewoontes af te leren. Een aantal pijlers van mentale kracht zijn het accepteren van veranderingen, jezelf blijven verbeteren en leren van je fouten.

Cognitief vermogen kan dus zowel de manier van denken en interpreteren beïnvloeden, als de manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Dit kan je helpen om meer uit jezelf te halen. Het is namelijk goed om te weten door welke gedachten je wordt belemmerd en waar ze vandaan komen.

Beïnvloed je mentale kracht

Slechte gewoontes houden negatieve gedachten en gevoelens in stand. De kunst is om deze gewoontes te doorbreken met behulp van gedrag en cognitie.

Er zijn verschillende technieken bedacht om emoties op een positieve manier te beïnvloeden en controleren. Een van de meest bekende is cognitieve gedragstherapie (CGT). De grondleggers van deze therapie waren Aaron Beck en Albert Ellis. Het is belangrijk om te weten wat cognitieve therapie en gedragstherapie betekent. Deze twee begrippen zijn namelijk onafhankelijk van elkaar ontstaan.

Cognitie
Cognitie gaat over de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. De zintuiglijke prikkels uit je omgeving worden gecombineerd met inzicht en kennis. In de cognitieve psychologie wordt gedrag namelijk verklaard door enerzijds te kijken naar prikkels uit de omgeving, en anderzijds de reactie van een persoon. Het uitgangspunt is dat de waarnemingen worden omgezet in gedachten, die vervolgens worden ingekleurd door eerder opgedane ervaringen. Als je bijvoorbeeld belangrijke gebeurtenissen in je leven vanuit een negatief standpunt bekijkt, heeft dit invloed op je gevoelsleven: je wordt sneller angstig, boos of geïrriteerd. Dit heeft vervolgens een negatieve invloed op je gedrag. Een ander bekend voorbeeld is ‘het glas is halfvol of half leeg’. Dit soort gedachten beïnvloeden je gedrag en zelfs je stemming.

‘We first make our habits, and then our habits make us’

Gedrag
Bij gedragstherapie staat uiteraard het gedrag centraal: hoe je handelt, bepaalt grotendeels hoe je je voelt. Door negatieve emoties weg te stoppen of uit de weg te gaan, maak je ze juist sterker. Als je bijvoorbeeld niet hebt geleerd hoe je je moet beheersen, word je eerder het slachtoffer van je eigen impulsiviteit. De kunst is om de nadruk te leggen op goede gewoontes door slechte gewoontes af te leren. Een aantal pijlers van mentale kracht zijn het accepteren van veranderingen, jezelf blijven verbeteren en leren van je fouten.

Cognitief vermogen kan dus zowel de manier van denken en interpreteren beïnvloeden, als de manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. Dit kan je helpen om meer uit jezelf te halen. Het is namelijk goed om te weten door welke gedachten je wordt belemmerd en waar ze vandaan komen.