Top

Tsuru Dashboard

Krijg inzicht in het welzijn medewerkers, zodat u gericht actie kunt ondernemen. Tsuru maakt de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers real-time inzichtelijk voor het management via het Tsuru Dashboard. De antwoorden...

Share

Persoonlijk Leefstijl Advies

Het Persoonlijk Leefstijl Advies is een aanvulling op de Persoonlijkheid & Leefstijl Scan. Waar de scan gericht is op zelfkennis en bewustwording, is het adviesrapport gericht op het geven van aanvullende adviezen...

Share

Persoonlijkheid & Leefstijl Scan

Pas als je weet hoe je gezondheid ervoor staat, kun je werken aan vooruitgang. De Persoonlijkheid & Leefstijl Scan is de nulmeting van Tsuru. Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten op de...

Share