Top

De kwaliteit van leven meten op het werk, hoe doe je dat?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde onlangs nieuwe cijfers over de kwaliteit van leven in Nederland, onderverdeeld in welvaart en welzijn. Maar hoe meet je eigenlijk kwaliteit van leven bij jou op de werkvloer?

Het onderwerp ‘kwaliteit van leven’ is de laatste tijd meer in het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde onlangs nieuwe cijfers over de kwaliteit van leven in Nederland, onderverdeeld in welvaart en welzijn. Maar hoe meet je eigenlijk kwaliteit van leven op het werk?

Wat is kwaliteit van leven?
Kwaliteit van leven bestaat uit welvaart en welzijn. Welzijn is de mate van levenstevredenheid en de gezondheid die wordt ervaren, terwijl welvaart vooral over het inkomen gaat. Opleidingsniveau, werksituatie, mentale- en lichamelijke gezondheid, veiligheid, relaties, vrijetijdsbesteding en woonomgeving spelen een belangrijke rol voor een hoge of lage kwaliteit van leven. Dit wordt dus door meer dan alleen geld bepaald, dat moge duidelijk zijn. Toch is de kwaliteit van leven bij hoogopgeleiden net ietsje hoger. Een goede baan hangt namelijk vaak samen met meer succes en een hoger inkomen. [1]

Hoe meet je het?
Een onderdeel van kwaliteit van leven is ‘workplace wellbeing.’ National Business Group On Health verdeelt welzijn op het werk in sociale verbondenheid, werktevredenheid, financiёle veiligheid, fysieke gezondheid en emotionele gezondheid. [2] Ook hierbij gaat het dus niet alleen om het inkomen. Een andere benadering komt van The Wellbeing Project. Zij zien een positieve bedrijfscultuur, energieke werkomgeving, adequate managers, sterke relaties, werktevredenheid en een gezonde leefstijl als onderdelen van ‘workplace wellbeing’. Daarbij wordt er gekeken vanuit het oogpunt van de organisatie, het team en het individu, in dit geval de manager of ondernemer. [3] Deze twee modellen hebben dus zeker raakvlakken.

wellbeing.jpg#asset:3014:img300x200fitWellbeing-Audit-infographic2.png#asset:3015:img300x200fit

”Wat kan ik hiermee?”
Dit is belangrijk om jezelf af te vragen. Welke factoren zijn binnen mijn organisatie allesbepalend? Zowel een werknemer als leidinggevende heeft een gedeelde verantwoordelijkheid, blijkt ook uit de twee modellen hierboven. Zorgen dat je als werknemer gezond leeft is essentieel, maar een gezonde werkomgeving die gefaciliteerd wordt vanuit de leidinggevende is minstens net zo belangrijk.

De conclusie is dat werktevredenheid, mentale- en fysieke gezondheid en sociale relaties op de werkvloer de gemeenschappelijke deler zijn. Door hierin te investeren verhoog je niet alleen de kwaliteit van het werk en werkplezier, maar ook de kwaliteit van leven als geheel. En dit levert weer gelukkige, gezonde en gemotiveerde werknemers op.

Wil je meer informatie over hoe je precies kunt investeren in gelukkige, gezonde en gemotiveerde werkemers? Neem contact met ons op via 073-6848401 of via info@tsuru.nl.

[1] CBS; [2] Business Group Health; [3] The Wellbeing Project

De kwaliteit van leven meten op het werk, hoe doe je dat?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde onlangs nieuwe cijfers over de kwaliteit van leven in Nederland, onderverdeeld in welvaart en welzijn. Maar hoe meet je eigenlijk kwaliteit van leven bij jou op de werkvloer?

Het onderwerp ‘kwaliteit van leven’ is de laatste tijd meer in het nieuws. Het Centraal Bureau voor de Statistiek presenteerde onlangs nieuwe cijfers over de kwaliteit van leven in Nederland, onderverdeeld in welvaart en welzijn. Maar hoe meet je eigenlijk kwaliteit van leven op het werk?

Wat is kwaliteit van leven?
Kwaliteit van leven bestaat uit welvaart en welzijn. Welzijn is de mate van levenstevredenheid en de gezondheid die wordt ervaren, terwijl welvaart vooral over het inkomen gaat. Opleidingsniveau, werksituatie, mentale- en lichamelijke gezondheid, veiligheid, relaties, vrijetijdsbesteding en woonomgeving spelen een belangrijke rol voor een hoge of lage kwaliteit van leven. Dit wordt dus door meer dan alleen geld bepaald, dat moge duidelijk zijn. Toch is de kwaliteit van leven bij hoogopgeleiden net ietsje hoger. Een goede baan hangt namelijk vaak samen met meer succes en een hoger inkomen. [1]

Hoe meet je het?
Een onderdeel van kwaliteit van leven is ‘workplace wellbeing.’ National Business Group On Health verdeelt welzijn op het werk in sociale verbondenheid, werktevredenheid, financiёle veiligheid, fysieke gezondheid en emotionele gezondheid. [2] Ook hierbij gaat het dus niet alleen om het inkomen. Een andere benadering komt van The Wellbeing Project. Zij zien een positieve bedrijfscultuur, energieke werkomgeving, adequate managers, sterke relaties, werktevredenheid en een gezonde leefstijl als onderdelen van ‘workplace wellbeing’. Daarbij wordt er gekeken vanuit het oogpunt van de organisatie, het team en het individu, in dit geval de manager of ondernemer. [3] Deze twee modellen hebben dus zeker raakvlakken.

wellbeing.jpg#asset:3014:img300x200fitWellbeing-Audit-infographic2.png#asset:3015:img300x200fit

”Wat kan ik hiermee?”
Dit is belangrijk om jezelf af te vragen. Welke factoren zijn binnen mijn organisatie allesbepalend? Zowel een werknemer als leidinggevende heeft een gedeelde verantwoordelijkheid, blijkt ook uit de twee modellen hierboven. Zorgen dat je als werknemer gezond leeft is essentieel, maar een gezonde werkomgeving die gefaciliteerd wordt vanuit de leidinggevende is minstens net zo belangrijk.

De conclusie is dat werktevredenheid, mentale- en fysieke gezondheid en sociale relaties op de werkvloer de gemeenschappelijke deler zijn. Door hierin te investeren verhoog je niet alleen de kwaliteit van het werk en werkplezier, maar ook de kwaliteit van leven als geheel. En dit levert weer gelukkige, gezonde en gemotiveerde werknemers op.

Wil je meer informatie over hoe je precies kunt investeren in gelukkige, gezonde en gemotiveerde werkemers? Neem contact met ons op via 073-6848401 of via info@tsuru.nl.

[1] CBS; [2] Business Group Health; [3] The Wellbeing Project