Top

Deze persoonlijkheidseigenschappen bepalen hoe iemand werkt, denkt en ‘voelt’

De Big Five bestaat uit 5 persoonlijkheidseigenschappen. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Drs. Jessy Brouwers legt in deze blog uit welke persoonlijkheidseigenschappen invloed hebben op hoe iemand werkt.

Arbeidsprestaties zijn afhankelijk van de omgeving en de medewerker zelf. Zo is het van belang dat de inhoud van de functie overeenkomt met de capaciteiten en mogelijkheden. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Drs. Jessy Brouwers legt in deze blog uit welke persoonlijkheidseigenschappen invloed hebben op duurzame inzetbaarheid.

Werkgevers en medewerkers hebben een steeds groter gezamenlijk belang bij duurzame inzetbaarheid en goede arbeidsprestaties. De organisatie wil zijn doelen en productiviteit behalen om een goede concurrentiepositie in te nemen en winst te genereren, met andere woorden: een bedrijf gezond houden. Als medewerker wil je tevreden zijn met je resultaten, goed presteren en vooral ook gezond blijven. Daarnaast moet je als medewerker op latere leeftijd steeds langer door blijven werken, in vaak veranderde omstandigheden.

Gedrag bepaalt reacties op het werk

De persoonlijkheidstheorie stelt dat er terugkerende regulaties zijn binnen iemands gedragingen, emoties en manier van denken. Het gevolg is dat wanneer deze persoonlijkheidseigenschappen in kaart gebracht worden, er een voorspelbaarheid ontstaat hoe een medewerker in een bepaalde situatie zal reageren op het werk.

De Big Five in relatie tot werk

De 5 persoonlijkheidseigenschappen die hier iets over zeggen zijn extraversie, consciëntieusheid, neuroticisme, openstaan voor nieuwe ervaringen en vriendelijkheid. Deze worden gemeten en in kaart gebracht met behulp van een persoonlijkheidsvragenlijst.

Extraversie kenmerkt zich onder andere door positiviteit, assertiviteit, activiteit, dominantie en zelfvertrouwen.
Consciëntieusheid wordt gekenmerkt door zelfdiscipline, het streven naar succes, bekwaamheid, probleemoplossend vermogen en plichtsgetrouw.
Neuroticisme kenmerkt zich door angstig zijn, depressiviteit, boosheid, schaamte, onzekerheid en emotionele instabiliteit.
Openstaan voor nieuwe ervaringen kenmerkt zich door nieuwsgierigheid, originaliteit, open-minded en intelligentie.
Vriendelijkheid kenmerkt zich door zorgzaam zijn, hoffelijkheid, betrouwbaarheid, goedmoedig, coöperatief, vergevingsgezind, zachtaardig en tolerant.

Consciëntieus en emotioneel stabiel gelinkt aan prestaties

Naar aanleiding van de eerder genoemde beschrijvingen van de Big Five en voorgaand onderzoek, blijkt dat consciëntieusheid en emotionele stabiliteit/neuroticisme een van de grootste voorspellers zijn voor arbeidsprestatie. Deze persoonlijkheidstrekken zijn gerefereerd aan het willen volgen van regels, zich inspannen en de capaciteit hebben om hulpbronnen naar zich toe te kunnen trekken en taken te volbrengen. Omdat consciëntieusheid gerelateerd is aan zelfdiscipline, wordt verwacht dat taken afgemaakt en volbracht zullen worden waardoor een betere arbeidsprestatie kan ontstaan.

Omdat emotionele stabiliteit de tegenhanger is van neuroticisme en in onderzoek vaak gebruikt wordt om tegengestelde relaties aan te geven, wordt verwacht dat neuroticisme een grote negatieve voorspeller is voor arbeidsprestatie. Dit omdat neuroticisme gekenmerkt wordt door negatieve staten en emoties. Extraversie, vriendelijkheid en openstaan voor nieuwe ervaringen zijn minder grote voorspellers.

Barrick & Mount (1991) stellen, in het verlengde hiervan, dat alle persoonlijkheidstrekken van invloed zijn op gerelateerde gebieden binnen arbeidsprestatie. Daarom worden alle 5 de persoonlijkheidstrekken gemeten in samenhang met arbeidsprestatie.

Bronnen: Wille, Fluyt & Feys, 2013; Bakker et al., 2006; Barrick & Mount, 1991/2005; Hurtz & Donovan, 2000

Deze persoonlijkheidseigenschappen bepalen hoe iemand werkt, denkt en ‘voelt’

De Big Five bestaat uit 5 persoonlijkheidseigenschappen. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Drs. Jessy Brouwers legt in deze blog uit welke persoonlijkheidseigenschappen invloed hebben op hoe iemand werkt.

Arbeidsprestaties zijn afhankelijk van de omgeving en de medewerker zelf. Zo is het van belang dat de inhoud van de functie overeenkomt met de capaciteiten en mogelijkheden. Klinisch psycholoog en psychotherapeut Drs. Jessy Brouwers legt in deze blog uit welke persoonlijkheidseigenschappen invloed hebben op duurzame inzetbaarheid.

Werkgevers en medewerkers hebben een steeds groter gezamenlijk belang bij duurzame inzetbaarheid en goede arbeidsprestaties. De organisatie wil zijn doelen en productiviteit behalen om een goede concurrentiepositie in te nemen en winst te genereren, met andere woorden: een bedrijf gezond houden. Als medewerker wil je tevreden zijn met je resultaten, goed presteren en vooral ook gezond blijven. Daarnaast moet je als medewerker op latere leeftijd steeds langer door blijven werken, in vaak veranderde omstandigheden.

Gedrag bepaalt reacties op het werk

De persoonlijkheidstheorie stelt dat er terugkerende regulaties zijn binnen iemands gedragingen, emoties en manier van denken. Het gevolg is dat wanneer deze persoonlijkheidseigenschappen in kaart gebracht worden, er een voorspelbaarheid ontstaat hoe een medewerker in een bepaalde situatie zal reageren op het werk.

De Big Five in relatie tot werk

De 5 persoonlijkheidseigenschappen die hier iets over zeggen zijn extraversie, consciëntieusheid, neuroticisme, openstaan voor nieuwe ervaringen en vriendelijkheid. Deze worden gemeten en in kaart gebracht met behulp van een persoonlijkheidsvragenlijst.

Extraversie kenmerkt zich onder andere door positiviteit, assertiviteit, activiteit, dominantie en zelfvertrouwen.
Consciëntieusheid wordt gekenmerkt door zelfdiscipline, het streven naar succes, bekwaamheid, probleemoplossend vermogen en plichtsgetrouw.
Neuroticisme kenmerkt zich door angstig zijn, depressiviteit, boosheid, schaamte, onzekerheid en emotionele instabiliteit.
Openstaan voor nieuwe ervaringen kenmerkt zich door nieuwsgierigheid, originaliteit, open-minded en intelligentie.
Vriendelijkheid kenmerkt zich door zorgzaam zijn, hoffelijkheid, betrouwbaarheid, goedmoedig, coöperatief, vergevingsgezind, zachtaardig en tolerant.

Consciëntieus en emotioneel stabiel gelinkt aan prestaties

Naar aanleiding van de eerder genoemde beschrijvingen van de Big Five en voorgaand onderzoek, blijkt dat consciëntieusheid en emotionele stabiliteit/neuroticisme een van de grootste voorspellers zijn voor arbeidsprestatie. Deze persoonlijkheidstrekken zijn gerefereerd aan het willen volgen van regels, zich inspannen en de capaciteit hebben om hulpbronnen naar zich toe te kunnen trekken en taken te volbrengen. Omdat consciëntieusheid gerelateerd is aan zelfdiscipline, wordt verwacht dat taken afgemaakt en volbracht zullen worden waardoor een betere arbeidsprestatie kan ontstaan.

Omdat emotionele stabiliteit de tegenhanger is van neuroticisme en in onderzoek vaak gebruikt wordt om tegengestelde relaties aan te geven, wordt verwacht dat neuroticisme een grote negatieve voorspeller is voor arbeidsprestatie. Dit omdat neuroticisme gekenmerkt wordt door negatieve staten en emoties. Extraversie, vriendelijkheid en openstaan voor nieuwe ervaringen zijn minder grote voorspellers.

Barrick & Mount (1991) stellen, in het verlengde hiervan, dat alle persoonlijkheidstrekken van invloed zijn op gerelateerde gebieden binnen arbeidsprestatie. Daarom worden alle 5 de persoonlijkheidstrekken gemeten in samenhang met arbeidsprestatie.

Bronnen: Wille, Fluyt & Feys, 2013; Bakker et al., 2006; Barrick & Mount, 1991/2005; Hurtz & Donovan, 2000