Top

Een luidruchtige werkplek is slecht voor je hart, en wel hierom

Lawaai op je werk of thuis is niet alleen vervelend voor je oren. Ook voor je hart en je bloedvaten, zo blijkt uit recent onderzoek. Tsuru expert en cardioloog Drs. Ruud van Langeveld noemt de belangrijkste risico’s van teveel lawaai.

Lawaai op je werk of thuis is niet
alleen vervelend voor je oren. Ook voor je hart en je bloedvaten, zo blijkt
uit recent onderzoek. Zeker als je nachtrust wordt verstoord door een feestje in de buurt of door geregeld overkomende vliegtuigen. Tsuru expert en cardioloog Drs. Ruud van Langeveld noemt de belangrijkste risico’s van teveel lawaai.

De invloed van decibel
Denk maar eens wat het met je doet als je in de buurt van een snelweg woont en 24/7 auto’s hoort langsrazen. Je kunt natuurlijk altijd je ogen sluiten, maar je oren niet. Een hoog aantal decibellen en het optreden van hoge bloeddruk en aandoeningen van het hart is al eerder in een boel onderzoeken bevestigd.

Een heel recente uitgebreide survey onder Amerikaanse werknemers kon dat nog eens scherp bevestigen. Zo’n 25% van hen was gedurende hun werkzame leven blootgesteld aan veel lawaai. In de afgelopen 12 maanden was er zelfs onder 14% van deze mensen sprake van het ondergaan van wat we noemen excessief lawaai.

Wat nog meer?
· 12% van de werkers had gehoorverlies
· 24% had hoge bloeddruk en bij 14% dit was ontstaan tijdens blootstelling aan het lawaai
· 28% had een verhoogd cholesterol en 9% had dit ontwikkeld tijdens het verblijf op lawaaierige werkplekken.

Is er een verband? Je kunt er nooit helemaal zeker van zijn, maar de bedrijfstakken waar gemiddeld meer lawaai voorkomt en open kantoortuinen kennen blijkbaar ook meer problemen met verhoogde bloeddruk en cholesterolwaardes.

Dat geeft in elk geval te denken.

Meer stress door lawaai
Een poging om deze vervelende relatie bloot te leggen en te verklaren wordt gegeven door een pas gepubliceerd onderzoek in het Amerikaans tijdschrift voor Cardiologie. Hier legt men het verband tussen een te hoog geluidsniveau en hartaandoeningen door een verhoogde productie van stresshormonen. Waarschijnlijk vormen deze dan ook de schakel. Een voortdurende blootstelling aan te hoge waarden kan beschadigingen veroorzaken op het niveau van de bloedvaten en de vaatwanden aantasten.

Hoewel er geen minimale drempelwaarde is in decibellen die het risico verhogen, lijkt het aannemelijk dat alles boven de 60 decibel al een beetje schadelijk kan zijn. Dit komt overeen met een gewoon gesprek op kantoor. Er kan dan al een alarmering ontstaan in je stress-respons systeem. De telefoon gaat al af bij 80 decibel, en industrieel lawaai zit in de buurt van 100. Het verminderen van het geluidsniveau is dus niet alleen prettig voor je gehoor, het beïnvloedt ook in gunstig opzicht je cholesterol en je bloeddruk.

Een luidruchtige werkplek is slecht voor je hart, en wel hierom

Lawaai op je werk of thuis is niet alleen vervelend voor je oren. Ook voor je hart en je bloedvaten, zo blijkt uit recent onderzoek. Tsuru expert en cardioloog Drs. Ruud van Langeveld noemt de belangrijkste risico’s van teveel lawaai.

Lawaai op je werk of thuis is niet
alleen vervelend voor je oren. Ook voor je hart en je bloedvaten, zo blijkt
uit recent onderzoek. Zeker als je nachtrust wordt verstoord door een feestje in de buurt of door geregeld overkomende vliegtuigen. Tsuru expert en cardioloog Drs. Ruud van Langeveld noemt de belangrijkste risico’s van teveel lawaai.

De invloed van decibel
Denk maar eens wat het met je doet als je in de buurt van een snelweg woont en 24/7 auto’s hoort langsrazen. Je kunt natuurlijk altijd je ogen sluiten, maar je oren niet. Een hoog aantal decibellen en het optreden van hoge bloeddruk en aandoeningen van het hart is al eerder in een boel onderzoeken bevestigd.

Een heel recente uitgebreide survey onder Amerikaanse werknemers kon dat nog eens scherp bevestigen. Zo’n 25% van hen was gedurende hun werkzame leven blootgesteld aan veel lawaai. In de afgelopen 12 maanden was er zelfs onder 14% van deze mensen sprake van het ondergaan van wat we noemen excessief lawaai.

Wat nog meer?
· 12% van de werkers had gehoorverlies
· 24% had hoge bloeddruk en bij 14% dit was ontstaan tijdens blootstelling aan het lawaai
· 28% had een verhoogd cholesterol en 9% had dit ontwikkeld tijdens het verblijf op lawaaierige werkplekken.

Is er een verband? Je kunt er nooit helemaal zeker van zijn, maar de bedrijfstakken waar gemiddeld meer lawaai voorkomt en open kantoortuinen kennen blijkbaar ook meer problemen met verhoogde bloeddruk en cholesterolwaardes.

Dat geeft in elk geval te denken.

Meer stress door lawaai
Een poging om deze vervelende relatie bloot te leggen en te verklaren wordt gegeven door een pas gepubliceerd onderzoek in het Amerikaans tijdschrift voor Cardiologie. Hier legt men het verband tussen een te hoog geluidsniveau en hartaandoeningen door een verhoogde productie van stresshormonen. Waarschijnlijk vormen deze dan ook de schakel. Een voortdurende blootstelling aan te hoge waarden kan beschadigingen veroorzaken op het niveau van de bloedvaten en de vaatwanden aantasten.

Hoewel er geen minimale drempelwaarde is in decibellen die het risico verhogen, lijkt het aannemelijk dat alles boven de 60 decibel al een beetje schadelijk kan zijn. Dit komt overeen met een gewoon gesprek op kantoor. Er kan dan al een alarmering ontstaan in je stress-respons systeem. De telefoon gaat al af bij 80 decibel, en industrieel lawaai zit in de buurt van 100. Het verminderen van het geluidsniveau is dus niet alleen prettig voor je gehoor, het beïnvloedt ook in gunstig opzicht je cholesterol en je bloeddruk.