Top

Hart- en vaatziekten: geslacht doet er wel degelijk toe

Op Wereld Hart Dag wordt extra aandacht gegeven aan hart- en vaatziekten bij vrouwen. Dit uit zich in Dress Red Day, waarin mensen zich in het rood kleden om meer aandacht te vragen voor vrouwen en de gezondheid van hun hart. Cardioloog en Tsuru expert drs. Ruud van Langeveld legt in deze blog uit waarom hart- en vaatziekten voor vrouwen misschien wel anders zijn dan voor mannen:

“Lang vervlogen is de tijd dat vrouwen zich uitsluitend druk hoefden te maken over de gezondheid van hun man. Zeker waar het om een hartaandoening van hun echtgenoot betrof.

De dagen zijn veranderd. Deze nare, met het geslacht samenhangende, exclusiviteit van bepaalde ziekten is niet meer aan de orde. Wat we nu weten is dat vrouwen met hetzelfde probleem zijn opgezadeld.

Alhoewel, eigenlijk zitten ze met een groter probleem. Hoewel zowel mannen als vrouwen elkaar niet meer ontlopen in de kans op een hartkwaal, zijn eerstgenoemden zich veel meer bewust van het gevaar en de risico’s die ze lopen. Een vrouw is in het algemeen banger voor het krijgen van borstkanker dat voor een hartinfarct. Terecht? Is een infarct nog steeds een mannending?

Vreemd als je bedenkt dat de sterfte aan een infarct aanzienlijk hoger is dan bij borstkanker. Dat kan een factor 6 schelen. Ook wel begrijpelijk aan de andere kant. Borstkanker raakt een emotionele snaar die harder aankomt. Sexualiteit, zelfbeeld en body image komen zwaar in het gedrang. De mutilerende impact van een infarct is absoluut veel minder. In elk geval minder zichtbaar.

Bovendien de dreiging van een hartziekte is iets dat vrouwen beschouwen als “voor later misschien”. Immers, vooral vrouwen op latere leeftijd worden getroffen. Een vrouw op middelbare leeftijd kent eerder een andere vrouw met borstkanker dan met een hartaanval.

Het wordt daarbij de vrouw ook niet gemakkelijk gemaakt. De aard van haar klachten nodigt in de spreekkamer van de arts niet snel uit tot het stellen van de juiste diagnose. De interpretatie van symptomen is veel minder eenduidig dan bij haar mannelijke soortgenoot. De symptomen zelf zijn anders en vooral vaker zo algemeen dat een juiste link naar het hart minder voortvarend wordt gelegd.

Vergeet daarbij niet dat veel kennis over hartaandoeningen is verworven door onderzoek dat in het verleden vrijwel geheel op de man was gericht.  Het lijkt erop dat die resultaten niet één op één kunnen worden gebruikt bij vrouwen.

Dat is ook in een ander opzicht erg. Eenmaal getroffen zal een vrouw vaker een meer serieus beloop van haar ziekte ondergaan. Ze mag dan gemiddeld ouder zijn dan de man, maar de kans op sterfte in het eerste jaar na het infarct is bij haar groter.”

DE LEIDENDE SYMPTOMEN BIJ VROUWEN:

1 MAAND VOOR HET INFARCTTIJDENS HET INFARCT
Ongewone vermoeidheid                  ( 71%)Kortademigheid                                 ( 58%)
Slaapproblemen                                  ( 48%)Gevoel van slapte                              ( 55%)
Kortademigheid                                   ( 42%)Ongewone vermoeidheid                ( 43%)
Spijsverteringsproblemen                  ( 39%)“ Het koude zweet”                           ( 39%)
Zich angstig voelen                              ( 36%)Duizeligheid                                        ( 39%)
Hartkloppingen                                    ( 27%)Misselijkheid                                       ( 36%)
Zwaar gevoel in de armen                 ( 25%)Zwaar gevoel in de armen                ( 35%)

BRON: CIRCULATION 2003, Vol.108, p. 2621

Hart- en vaatziekten: geslacht doet er wel degelijk toe

Het is vandaag Wereld Hart Dag, zoals het dat elk jaar is op 29 september. Er wordt vandaag internationaal aandacht besteed aan wellicht het belangrijkste orgaan in ons lichaam. Die aandacht lijkt ook niet onnodig, jaarlijks sterven er zo’n 17,3 miljoen mensen aan een aandoening aan het hart. In Nederland koppelen we echter een extra beweging aan de Wereld Hart Dag, namelijk de Dress Red Day. Zoals de naam al doet vermoeden dragen deelnemers vandaag rode kleren. Het doel? Specifiek aandacht vragen voor hart- en vaatziekten bij vrouwen.

Maar waarom specifiek aandacht vragen voor vrouwen? Hart- en vaatziekten lijkt geslacht te overstijgen. En hoewel dat ook het geval is, is het niet overbodig om extra aandacht te geven aan vrouwen. Dat bevestigt ook cardioloog en Tsuru-expert Ruud van Langeveld. De reden waarom legt hij uit in deze blog:

“Wereldwijd wordt op deze dag aandacht besteed aan hoe we het belangrijkste orgaan van ons lichaam gezond kunnen houden en zo hart- en vaatziekten kunnen voorkomen. Want nog steeds sterven er over de hele wereld zo’n 17,3 miljoen mensen per jaar aan een aandoening van het hart.

Lang vervlogen is de tijd dat vrouwen zich uitsluitend druk hoefden te maken over de gezondheid van hun man. Zeker waar het om een hartaandoening van hun echtgenoot betrof.

De dagen zijn veranderd. Deze nare, met het geslacht samenhangende, exclusiviteit van bepaalde ziekten is niet meer aan de orde. Wat we nu weten is dat vrouwen met hetzelfde probleem zijn opgezadeld.

Alhoewel, eigenlijk zitten ze met een groter probleem. Hoewel zowel mannen als vrouwen elkaar niet meer ontlopen in de kans op een hartkwaal, zijn eerstgenoemden zich veel meer bewust van het gevaar en de risico’s die ze lopen. Een vrouw is in het algemeen banger voor het krijgen van borstkanker dat voor een hartinfarct. Terecht? Is een infarct nog steeds een mannending?

Vreemd als je bedenkt dat de sterfte aan een infarct aanzienlijk hoger is dan bij borstkanker. Dat kan een factor 6 schelen. Ook wel begrijpelijk aan de andere kant. Borstkanker raakt een emotionele snaar die harder aankomt. Sexualiteit, zelfbeeld en body image komen zwaar in het gedrang. De mutilerende impact van een infarct is absoluut veel minder. In elk geval minder zichtbaar.

Bovendien de dreiging van een hartziekte is iets dat vrouwen beschouwen als “voor later misschien”. Immers, vooral vrouwen op latere leeftijd worden getroffen. Een vrouw op middelbare leeftijd kent eerder een andere vrouw met borstkanker dan met een hartaanval.

Het wordt daarbij de vrouw ook niet gemakkelijk gemaakt. De aard van haar klachten nodigt in de spreekkamer van de arts niet snel uit tot het stellen van de juiste diagnose. De interpretatie van symptomen is veel minder eenduidig dan bij haar mannelijke soortgenoot en de symptomen zelf zijn anders en vooral vaker zo algemeen dat een juiste link naar het hart minder voortvarend wordt gelegd.

Vergeet daarbij niet dat veel kennis over hartaandoeningen is verworven door onderzoek dat in het verleden vrijwel geheel op de man was gericht.  Het lijkt erop dat die resultaten niet één op één kunnen worden gebruikt bij vrouwen.

Dat is ook in een ander opzicht erg. Eenmaal getroffen zal een vrouw vaker een meer serieus beloop van haar ziekte ondergaan. Ze mag dan gemiddeld ouder zijn dan de man, maar de kans op sterfte in het eerste jaar na het infarct is bij haar groter.”

DE LEIDENDE SYMPTOMEN BIJ VROUWEN:

1 MAAND VOOR HET INFARCTTIJDENS HET INFARCT
Ongewone vermoeidheid                  ( 71%)Kortademigheid                                 ( 58%)
Slaapproblemen                                  ( 48%)Gevoel van slapte                              ( 55%)
Kortademigheid                                   ( 42%)Ongewone vermoeidheid                ( 43%)
Spijsverteringsproblemen                  ( 39%)“Het koude zweet”                           ( 39%)
Zich angstig voelen                              ( 36%)Duizeligheid                                        ( 39%)
Hartkloppingen                                    ( 27%)Misselijkheid                                       ( 36%)
Zwaar gevoel in de armen                 ( 25%)Zwaar gevoel in de armen                ( 35%)

BRON: CIRCULATION 2003, Vol.108, p. 2621

Share