Top

Het verschil tussen geluk en gelukkig zijn

Er is een verschil tussen gelukkig zijn en het daadwerkelijk nastreven van geluk: plezier versus waardering van het leven als geheel.

Gelukkig zijn op het werk kun je vergroten. Een belangrijk ingrediënt daarvoor is het stimuleren van werkplezier. Geluk is niet per definitie iets dat je moet bereiken: als je al gelukkig bent, dan ga je vanzelf positief denken. Dit leidt tot meer geluk en tevredenheid.

Waardering
Geluksprofessor Ruud Veenhoven noemt interne levensvaardigheid en externe leefbaarheid twee kwaliteiten van leven die invloed hebben op het geluk. Extern gaat over de toestand van de omgeving, en intern gaat over de toestand van het individu. Leefbaarheid heeft bijvoorbeeld betrekking op je leefomgeving, terwijl levensvaardigheid gaat over lichamelijke dingen die voor de meesten vanzelfsprekend zijn: denk aan eten en lopen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit van levenskansen en levensuitkomsten. Iemand met goede kansen kan namelijk alsnog een slecht leven hebben. De uiteindelijke tevredenheid, ook wel satisfactie, is de uitkomst van het leven van de persoon zelf.

‘The happiest people don’t have the best of everything, they just make the best of everything’

Satisfactie
Satisfactie is op te delen in genieting, topervaring (voorbijgaand) en deeltevredenheid, levensvoldoening (duurzaam). Er wordt daarbij gekeken naar een deel van het leven en het leven als geheel. Wanneer tevredenheid betrekking heeft op een deel van het leven en voorbijgaand is, is dit genieting. Dit zijn korte geluksmomenten waar kwaliteit van leven aan toe te wijden is, zoals genieten van een bord eten of opgaan in een activiteit. Je voelt je ‘gelukkig.’ Een topervaring gaat over een moment van intense voldoening over het leven als geheel. Er is sprake van deel-satisfactie op het moment dat tevredenheid betrekking heeft op een onderdeel van het leven en dit duurzaam is. Dit is de waardering van een bepaald onderdeel van het leven, zoals werk of sociale relaties. Er is sprake van levensvoldoening of ‘geluk’ als de tevredenheid gaat over het leven als geheel en dit duurzaam is.

Geluk hangt sterk samen met fysieke en mentale gezondheid, relaties en werk. Geld speelt ook een rol, maar heeft voor een deel te maken met andere factoren. Uiteindelijk zijn mensen vaak gelukkiger naarmate ze zich gezonder voelen. Dit heeft weer invloed op andere gebieden, zoals je motivatie. Andersom draagt geluk ook weer bij aan je gezondheid op langere termijn: gelukkige mensen leven langer.

Het verschil tussen geluk en gelukkig zijn

Er is een verschil tussen gelukkig zijn en het daadwerkelijk nastreven van geluk: plezier versus waardering van het leven als geheel.

Gelukkig zijn op het werk kun je vergroten. Een belangrijk ingrediënt daarvoor is het stimuleren van werkplezier. Geluk is niet per definitie iets dat je moet bereiken: als je al gelukkig bent, dan ga je vanzelf positief denken. Dit leidt tot meer geluk en tevredenheid.

Waardering
Geluksprofessor Ruud Veenhoven noemt interne levensvaardigheid en externe leefbaarheid twee kwaliteiten van leven die invloed hebben op het geluk. Extern gaat over de toestand van de omgeving, en intern gaat over de toestand van het individu. Leefbaarheid heeft bijvoorbeeld betrekking op je leefomgeving, terwijl levensvaardigheid gaat over lichamelijke dingen die voor de meesten vanzelfsprekend zijn: denk aan eten en lopen. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen de kwaliteit van levenskansen en levensuitkomsten. Iemand met goede kansen kan namelijk alsnog een slecht leven hebben. De uiteindelijke tevredenheid, ook wel satisfactie, is de uitkomst van het leven van de persoon zelf.

‘The happiest people don’t have the best of everything, they just make the best of everything’

Satisfactie
Satisfactie is op te delen in genieting, topervaring (voorbijgaand) en deeltevredenheid, levensvoldoening (duurzaam). Er wordt daarbij gekeken naar een deel van het leven en het leven als geheel. Wanneer tevredenheid betrekking heeft op een deel van het leven en voorbijgaand is, is dit genieting. Dit zijn korte geluksmomenten waar kwaliteit van leven aan toe te wijden is, zoals genieten van een bord eten of opgaan in een activiteit. Je voelt je ‘gelukkig.’ Een topervaring gaat over een moment van intense voldoening over het leven als geheel. Er is sprake van deel-satisfactie op het moment dat tevredenheid betrekking heeft op een onderdeel van het leven en dit duurzaam is. Dit is de waardering van een bepaald onderdeel van het leven, zoals werk of sociale relaties. Er is sprake van levensvoldoening of ‘geluk’ als de tevredenheid gaat over het leven als geheel en dit duurzaam is.

Geluk hangt sterk samen met fysieke en mentale gezondheid, relaties en werk. Geld speelt ook een rol, maar heeft voor een deel te maken met andere factoren. Uiteindelijk zijn mensen vaak gelukkiger naarmate ze zich gezonder voelen. Dit heeft weer invloed op andere gebieden, zoals je motivatie. Andersom draagt geluk ook weer bij aan je gezondheid op langere termijn: gelukkige mensen leven langer.