Top

Hoe houd je 55-plussers langer gezond en duurzaam inzetbaar?

De vergrijzing is een maatschappelijke trend. Het betekent dat het aantal 65-plussers toeneemt, maar ook dat de levensverwachting van de 25-65 jarigen toeneemt. Hoe houd je oudere medewerkers langer gezond en duurzaam inzetbaar?

De vergrijzing is een maatschappelijke trend. Het betekent niet alleen dat het aantal 65-plussers toeneemt, maar ook dat de levensverwachting van de huidige 25-65 jarigen toeneemt. Daarom hebben we het over een dubbele vergrijzing en die loopt naar verwachting ongeveer tot 2035 door. Duurzame inzetbaarheid blijft voorlopig dus een belangrijk thema. [1]

Wat levert het op?

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers gedurende hun loopbaan ‘over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren’. Dit impliceert een werkcontext die de oudere werknemer hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.’ [4]

Met andere woorden, er moet geschikt werk beschikbaar zijn én de medewerker moet de juiste kennis, vaardigheden en attitude hebben om inzetbaar te blijven. Naast het volgen van de juiste opleidingen en het opdoen van relevante ervaring zijn mentale en fysieke fitheid hierbij van groot belang. De verantwoordelijkheid ligt, in beide gevallen, niet alleen bij de werkgever, maar ook bij de medewerkers zelf.

Levensfase 55-plussers

Van de 45-65 jarige werknemers die een goede gezondheid ervaren, kunnen ruim negen op de tien aan de fysieke eisen van het werk voldoen. De groep 55-plussers wordt dus onterecht geassocieerd met ziek zijn en minder productiviteit. De kans op lichamelijke gebreken neemt weliswaar toe met de leeftijd, maar de lichamelijke (en deels ook mentale) gezondheid is afhankelijk van leefstijl en werkfactoren. [5] Oudere werknemers zijn niet per definitie vaker ziek, maar mogelijk wel langduriger doordat het gezondheidsprobleem ernstiger is (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, heupklachten). Dit gaat gepaard met een hoog verzuim. [6]

Het is vooral van belang dat de belasting van werk goed aansluit op de levensfase. Grote veranderingen in (technologische) ontwikkelingen op de werkvloer, reorganisaties, zware fysieke en mentale belasting en onregelmatige diensten kunnen dit verstoren, met verzuim tot gevolg. [2] Om de oudere medewerker gezond, gelukkig en gemotiveerd te houden, is het van belang om ze op een gestructureerde manier te laten werken aan de eigen mentale en fysieke gezondheid. Iedere dag weer.

Het begrip ‘werk als waarde’ speelt een grote rol bij duurzame inzetbaarheid van 55-plussers, zoals goede sociale contacten met collega’s en genoeg vrijheid in het maken van keuzes. [4] Deze aspecten verhogen het werkplezier en daarmee de energie om tot de pensioenleeftijd te werken.

Er bestaan veel middelen en instrumenten om de inzetbaarheid van de oudere werknemer zo optimaal mogelijk te maken, maar deze zijn niet allemaal even succesvol. [3] Tsuru ondersteunt met het persoonlijke profiel, en coacht via persoonlijke uitdagingen die ook voor de oudere werknemers geschikt zijn. Gezond eten, weinig stress, een goed slaappatroon, genoeg bewegen en mentale veerkracht komen aan bod, met als doel een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Tsuru is er dus voor iedereen. Ook voor oudere medewerkers.

Bronnen:

[1] CBS (2017); [2] Arboportaal (2017)
[3] Smeenk, S., van Wersch, F. & Roman, B. (2010). De Inzetbaarheid van de oudere werknemer.
[4] Klink, van der J. (2011). Duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers, werk als waarde.
[5] Peeters, M. (2010). De toekomst van oudere werknemers: de revival van een ‘oud’ thema in de arbeids- en organisatiepsychologie.
[6] CBS (2014). Ziekteverzuim oudere werknemer zonder aandoening vrijwel even hoog als van jongere.

Hoe houd je 55-plussers langer gezond en duurzaam inzetbaar?

De vergrijzing is een maatschappelijke trend. Het betekent dat het aantal 65-plussers toeneemt, maar ook dat de levensverwachting van de 25-65 jarigen toeneemt. Hoe houd je oudere medewerkers langer gezond en duurzaam inzetbaar?

De vergrijzing is een maatschappelijke trend. Het betekent niet alleen dat het aantal 65-plussers toeneemt, maar ook dat de levensverwachting van de huidige 25-65 jarigen toeneemt. Daarom hebben we het over een dubbele vergrijzing en die loopt naar verwachting ongeveer tot 2035 door. Duurzame inzetbaarheid blijft voorlopig dus een belangrijk thema. [1]

Wat levert het op?

Duurzame inzetbaarheid betekent dat medewerkers gedurende hun loopbaan ‘over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren’. Dit impliceert een werkcontext die de oudere werknemer hiertoe in staat stelt, evenals de attitude en motivatie om deze mogelijkheden daadwerkelijk te benutten.’ [4]

Met andere woorden, er moet geschikt werk beschikbaar zijn én de medewerker moet de juiste kennis, vaardigheden en attitude hebben om inzetbaar te blijven. Naast het volgen van de juiste opleidingen en het opdoen van relevante ervaring zijn mentale en fysieke fitheid hierbij van groot belang. De verantwoordelijkheid ligt, in beide gevallen, niet alleen bij de werkgever, maar ook bij de medewerkers zelf.

Levensfase 55-plussers

Van de 45-65 jarige werknemers die een goede gezondheid ervaren, kunnen ruim negen op de tien aan de fysieke eisen van het werk voldoen. De groep 55-plussers wordt dus onterecht geassocieerd met ziek zijn en minder productiviteit. De kans op lichamelijke gebreken neemt weliswaar toe met de leeftijd, maar de lichamelijke (en deels ook mentale) gezondheid is afhankelijk van leefstijl en werkfactoren. [5] Oudere werknemers zijn niet per definitie vaker ziek, maar mogelijk wel langduriger doordat het gezondheidsprobleem ernstiger is (bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, heupklachten). Dit gaat gepaard met een hoog verzuim. [6]

Het is vooral van belang dat de belasting van werk goed aansluit op de levensfase. Grote veranderingen in (technologische) ontwikkelingen op de werkvloer, reorganisaties, zware fysieke en mentale belasting en onregelmatige diensten kunnen dit verstoren, met verzuim tot gevolg. [2] Om de oudere medewerker gezond, gelukkig en gemotiveerd te houden, is het van belang om ze op een gestructureerde manier te laten werken aan de eigen mentale en fysieke gezondheid. Iedere dag weer.

Het begrip ‘werk als waarde’ speelt een grote rol bij duurzame inzetbaarheid van 55-plussers, zoals goede sociale contacten met collega’s en genoeg vrijheid in het maken van keuzes. [4] Deze aspecten verhogen het werkplezier en daarmee de energie om tot de pensioenleeftijd te werken.

Er bestaan veel middelen en instrumenten om de inzetbaarheid van de oudere werknemer zo optimaal mogelijk te maken, maar deze zijn niet allemaal even succesvol. [3] Tsuru ondersteunt met het persoonlijke profiel, en coacht via persoonlijke uitdagingen die ook voor de oudere werknemers geschikt zijn. Gezond eten, weinig stress, een goed slaappatroon, genoeg bewegen en mentale veerkracht komen aan bod, met als doel een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit. Tsuru is er dus voor iedereen. Ook voor oudere medewerkers.

Bronnen:

[1] CBS (2017); [2] Arboportaal (2017)
[3] Smeenk, S., van Wersch, F. & Roman, B. (2010). De Inzetbaarheid van de oudere werknemer.
[4] Klink, van der J. (2011). Duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers, werk als waarde.
[5] Peeters, M. (2010). De toekomst van oudere werknemers: de revival van een ‘oud’ thema in de arbeids- en organisatiepsychologie.
[6] CBS (2014). Ziekteverzuim oudere werknemer zonder aandoening vrijwel even hoog als van jongere.