Top

Hoe stimuleer je gezondheidsmanagement voor alle medewerkers?

Er is zowel op het niveau van de werkgever als van de werknemer een duidelijke trend gaande op het gebied van gezondheidsmanagement, oftewel het ‘zorgdragen voor een goede gezondheid’.

Er is zowel op het niveau van de werkgever als van de werknemer een duidelijke trend gaande op het gebied van gezondheidsmanagement, oftewel het ‘zorgdragen voor een goede gezondheid’.

Werkgevers richten zich niet meer op ziekteverzuim en verzuimpercentages, maar op presentiepercentages en gezondheid. Dit brengt beleid met zich mee dat zich richt op preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen.

Tegelijkertijd krijgen medewerkers, door de opkomst van ‘personalized health’ en de ‘quantifiable self’, steeds meer zelf de regie in handen over hun gezondheid. Er is bijna overal een app voor: een persoonlijke work-out buddy, het plannen van je dagindeling of het meten van je bloeddruk en andere fysieke prestaties, gekoppeld aan medische adviezen. Ook digitale health assistants en bots met menselijke algoritmes nemen een toevlucht. Hoe meer deze tools weten over een persoon, des te betere zorg kunnen ze leveren. [3] Nieuwe technologieën wekken in ieder geval de indruk dat gezondheid maakbaar, of te managen is.

Met Tsuru heb je een tool in handen die zowel werkgevers als werknemers inzicht geeft in dreigend (psychisch) verzuim. Onder 25-45 jarigen wordt langdurig ziekteverzuim vooral veroorzaakt door psychische klachten, wat op latere leeftijd meer verschuift naar fysieke klachten. [4] Psychische, maar zeker ook (chronische) fysieke klachten zijn te voorkomen en zelfs te genezen door een gezonde leefstijl. [7] Steeds meer werkgevers maken daarom van de gezondheid en het geluk van medewerkers een prioriteit en voeren dit door in alle bedrijfsprocessen.

Werknemers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om te werken aan de gezondheid, mogelijk met tools die door de werkgever aangeboden worden. Het begint vaak bij het verschaffen van inzicht: het besef dat er redenen zijn om de gezondheid te verbeteren. Psychologen noemen dit ook wel lijdensdruk: als een medewerker letterlijk of figuurlijk pijn heeft, of zich bijvoorbeeld realiseert dat de hoofdpijn wordt veroorzaakt door stress, zal hij eerder stappen ondernemen om er iets aan te doen. Het helpt natuurlijk als de aangeboden tools om te werken aan de mentale en fysieke fitheid ook leuk en inspirerend zijn.

Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan de gezondheid van werknemers, zoals aandacht voor beweging, een goed ingerichte werkplek of ondersteuning bij mentale problemen, zolang het maar onderdeel is van de bedrijfscultuur. [1] De focus kan liggen op een enkel gebied van leefstijl, maar nog beter is het om op meerdere gebieden te coachen.

Tsuru biedt hiervoor gerichte ondersteuning, waarbij er een balans is tussen bewustwording en eigen regie, oftewel gezondheidsmanagement. De Tsuru App zet medewerkers op basis van hun persoonlijkheid en persoonlijke profiel aan om meer te bewegen, bewust om te gaan met voeding, afstand te nemen na werktijd, bewust te worden van hun gedrag, gemotiveerder te raken en beter te slapen. Dit kan op eigen tempo, waardoor elke medewerker zich richt op zijn of haar behoeften, voorkeuren en valkuilen. Medewerkers zullen inzien dat ze invloed hebben op de eigen mentale en fysieke fitheid. Met gezonde, gelukkige en gemotiveerde medewerkers als resultaat.

Bronnen:

[1] MKB Servicedesk (2013); [2] Digital Trends (2016); [3] Het Financieele Dagblad (2016); [4] Volksgezondheid en Zorg (2015); [5] iCulture (2017); [6] ArboTransparant (2017); [7] HR Praktijk (2017); Schouten en Nelissen (2016); CBS (2017).

Hoe stimuleer je gezondheidsmanagement voor alle medewerkers?

Er is zowel op het niveau van de werkgever als van de werknemer een duidelijke trend gaande op het gebied van gezondheidsmanagement, oftewel het ‘zorgdragen voor een goede gezondheid’.

Er is zowel op het niveau van de werkgever als van de werknemer een duidelijke trend gaande op het gebied van gezondheidsmanagement, oftewel het ‘zorgdragen voor een goede gezondheid’.

Werkgevers richten zich niet meer op ziekteverzuim en verzuimpercentages, maar op presentiepercentages en gezondheid. Dit brengt beleid met zich mee dat zich richt op preventieve maatregelen om verzuim te voorkomen.

Tegelijkertijd krijgen medewerkers, door de opkomst van ‘personalized health’ en de ‘quantifiable self’, steeds meer zelf de regie in handen over hun gezondheid. Er is bijna overal een app voor: een persoonlijke work-out buddy, het plannen van je dagindeling of het meten van je bloeddruk en andere fysieke prestaties, gekoppeld aan medische adviezen. Ook digitale health assistants en bots met menselijke algoritmes nemen een toevlucht. Hoe meer deze tools weten over een persoon, des te betere zorg kunnen ze leveren. [3] Nieuwe technologieën wekken in ieder geval de indruk dat gezondheid maakbaar, of te managen is.

Met Tsuru heb je een tool in handen die zowel werkgevers als werknemers inzicht geeft in dreigend (psychisch) verzuim. Onder 25-45 jarigen wordt langdurig ziekteverzuim vooral veroorzaakt door psychische klachten, wat op latere leeftijd meer verschuift naar fysieke klachten. [4] Psychische, maar zeker ook (chronische) fysieke klachten zijn te voorkomen en zelfs te genezen door een gezonde leefstijl. [7] Steeds meer werkgevers maken daarom van de gezondheid en het geluk van medewerkers een prioriteit en voeren dit door in alle bedrijfsprocessen.

Werknemers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om te werken aan de gezondheid, mogelijk met tools die door de werkgever aangeboden worden. Het begint vaak bij het verschaffen van inzicht: het besef dat er redenen zijn om de gezondheid te verbeteren. Psychologen noemen dit ook wel lijdensdruk: als een medewerker letterlijk of figuurlijk pijn heeft, of zich bijvoorbeeld realiseert dat de hoofdpijn wordt veroorzaakt door stress, zal hij eerder stappen ondernemen om er iets aan te doen. Het helpt natuurlijk als de aangeboden tools om te werken aan de mentale en fysieke fitheid ook leuk en inspirerend zijn.

Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan de gezondheid van werknemers, zoals aandacht voor beweging, een goed ingerichte werkplek of ondersteuning bij mentale problemen, zolang het maar onderdeel is van de bedrijfscultuur. [1] De focus kan liggen op een enkel gebied van leefstijl, maar nog beter is het om op meerdere gebieden te coachen.

Tsuru biedt hiervoor gerichte ondersteuning, waarbij er een balans is tussen bewustwording en eigen regie, oftewel gezondheidsmanagement. De Tsuru App zet medewerkers op basis van hun persoonlijkheid en persoonlijke profiel aan om meer te bewegen, bewust om te gaan met voeding, afstand te nemen na werktijd, bewust te worden van hun gedrag, gemotiveerder te raken en beter te slapen. Dit kan op eigen tempo, waardoor elke medewerker zich richt op zijn of haar behoeften, voorkeuren en valkuilen. Medewerkers zullen inzien dat ze invloed hebben op de eigen mentale en fysieke fitheid. Met gezonde, gelukkige en gemotiveerde medewerkers als resultaat.

Bronnen:

[1] MKB Servicedesk (2013); [2] Digital Trends (2016); [3] Het Financieele Dagblad (2016); [4] Volksgezondheid en Zorg (2015); [5] iCulture (2017); [6] ArboTransparant (2017); [7] HR Praktijk (2017); Schouten en Nelissen (2016); CBS (2017).