Top

Is een hoger salaris dé oplossing voor ontevredenheid op het werk?

Ontevredenheid op het werk kan verschillende oorzaken hebben. Vaak ligt het echte probleem niet bij een gebrek aan een financiële bonus of leaseauto, maar spelen onderliggende factoren een rol.

Ontevreden over salaris
Het was onlangs in het nieuws: politieagenten en brandweerlieden zijn het vaakst ontevreden over hun salaris.[1] Dit zijn beroepen waarbij onder meer sprake is van een hoge (mentale) werkdruk en ploegendiensten. Eind vorig jaar kwam verder naar voren dat de helft van de vijftigduizend politieagenten in Nederland stressklachten ervaart en minder werkplezier heeft.[2] Bestaat er een verband tussen gebrek aan werkplezier, een hoge werkdruk en ontevredenheid over het salaris?

Vraag naar persoonlijke aandacht
Een roep om salarisverhoging kan in de praktijk betekenen dat de werknemer zijn of haar beloning niet (meer) vindt passen bij de werkzaamheden, oftewel: erkenning in de vorm van geld. Dit kan bij politieagenten en brandweerlieden het geval zijn, maar ook bij andere beroepen. Zeker op oudere leeftijd, bestaat er discussie over de beloning in relatie tot de ervaring, kennis, werkdruk en werktijden. Wat echter vaak over het hoofd gezien wordt, is erkenning in de vorm van persoonlijke aandacht.

Wat leidt tot werktevredenheid?
Om te kunnen achterhalen waardoor ontevredenheid op het werk ontstaat, is het interessant om eerst te kijken naar factoren die juist tevredenheid oproepen. Waardering, autonomie en erkenning zijn basisbehoeften die iedereen heeft. Op de werkvloer vertaalt dit zich naar een gemeend compliment, respect, een luisterend oor en coachend leiderschap. Dit zou zelfs belangrijker worden gevonden dan een financiële bonus, waarvan de extra voldoening maar van tijdelijke aard is.[3] Genoeg uitdaging (zonder een te hoge werkdruk), zeggenschap en de mogelijkheid tot zelfontplooiing zijn de belangrijkste pijlers die vallen onder de behoefte aan autonomie.

Een gebrek hieraan leidt in de meeste gevallen tot ontevredenheid op het werk. Als een werknemer deze frustratie niet kwijt kan, wil hij of zij dit wellicht op andere manieren gecompenseerd zien: bijvoorbeeld door een hoger salaris te willen, of een leaseauto. Dit is slechts symptoombestrijding, niet de oplossing van het probleem.

Verantwoordelijkheid ligt ook bij de medewerker
Werkgevers hebben er belang bij om in gesprek te gaan met hun werknemers, zodat ze kunnen achterhalen wat de daadwerkelijke oorzaak is van ontevredenheid. Als hier niets aan gedaan wordt, kan ontevredenheid immers leiden tot verminderde prestaties, ziekteverzuim en een hoog personeelsverloop. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de medewerker. Wat kan hij of zij zelf doen om meer uitdagingen te vinden, meer autonomie te creëren of te werken aan zelfontplooiing? De medewerker neemt de regie over de eigen motivatie, de werkgever faciliteert.

Welzijn en motivatie meten met de Tsuru App
Wil je als werkgever meer inzicht in ontevredenheid bij werknemers? Dit kan met de Tsuru App. De Tsuru App zet de medewerker aan het roer van zijn of haar geluk, gezondheid en motivatie. Het Tsuru Dashboard geeft dagelijks inzicht in het welzijn en de motivatie van de medewerkers op dát moment.

Door middel van dagelijkse vragen over welzijn en motivatie kan de werkgever signaleren waar de pijnpunten liggen, zodat in een vroeger stadium een oplossing kan worden gevonden voor ontevredenheid op het werk. Bedenk dat gelukkige werknemers die genoeg erkenning, waardering en autonomie krijgen, ook gemotiveerde werknemers zijn. Daar kan geen salarisverhoging tegenop.
Tegelijkertijd wordt de medewerker persoonlijk gecoacht. Tsuru
verandert gedrag en richt zich daarbij primair op de interne, ‘maakbare’
factoren. Een medewerker kan vaardigheden aanleren waardoor hij met kleine
aanpassingen in het gedrag zélf een hogere tevredenheid en betere motivatie
bereikt.

Tsuru is uniek met een persoonlijke, holistische benadering
en is evidence-based. De oprichters hebben, samen met een groep van medisch
specialisten, (klinisch) psychologen, en wetenschappers, meer dan vier jaar
geïnvesteerd in het ontwikkelen van een model op basis van algoritmes. Zowel de
profilering als het coachingsprogramma van Tsuru is gebaseerd op technieken die
in psychotherapeutische settings gebruikt worden.

[1] CBS, 2017; [2] NRC, 2016
[3] Jaap van Duijn – Uit balans: hoe de Nederlandse economie in het ongerede
raakte, 2015

Is een hoger salaris dé oplossing voor ontevredenheid op het werk?

Ontevredenheid op het werk kan verschillende oorzaken hebben. Vaak ligt het echte probleem niet bij een gebrek aan een financiële bonus of leaseauto, maar spelen onderliggende factoren een rol.

Ontevreden over salaris
Het was onlangs in het nieuws: politieagenten en brandweerlieden zijn het vaakst ontevreden over hun salaris.[1] Dit zijn beroepen waarbij onder meer sprake is van een hoge (mentale) werkdruk en ploegendiensten. Eind vorig jaar kwam verder naar voren dat de helft van de vijftigduizend politieagenten in Nederland stressklachten ervaart en minder werkplezier heeft.[2] Bestaat er een verband tussen gebrek aan werkplezier, een hoge werkdruk en ontevredenheid over het salaris?

Vraag naar persoonlijke aandacht
Een roep om salarisverhoging kan in de praktijk betekenen dat de werknemer zijn of haar beloning niet (meer) vindt passen bij de werkzaamheden, oftewel: erkenning in de vorm van geld. Dit kan bij politieagenten en brandweerlieden het geval zijn, maar ook bij andere beroepen. Zeker op oudere leeftijd, bestaat er discussie over de beloning in relatie tot de ervaring, kennis, werkdruk en werktijden. Wat echter vaak over het hoofd gezien wordt, is erkenning in de vorm van persoonlijke aandacht.

Wat leidt tot werktevredenheid?
Om te kunnen achterhalen waardoor ontevredenheid op het werk ontstaat, is het interessant om eerst te kijken naar factoren die juist tevredenheid oproepen. Waardering, autonomie en erkenning zijn basisbehoeften die iedereen heeft. Op de werkvloer vertaalt dit zich naar een gemeend compliment, respect, een luisterend oor en coachend leiderschap. Dit zou zelfs belangrijker worden gevonden dan een financiële bonus, waarvan de extra voldoening maar van tijdelijke aard is.[3] Genoeg uitdaging (zonder een te hoge werkdruk), zeggenschap en de mogelijkheid tot zelfontplooiing zijn de belangrijkste pijlers die vallen onder de behoefte aan autonomie.

Een gebrek hieraan leidt in de meeste gevallen tot ontevredenheid op het werk. Als een werknemer deze frustratie niet kwijt kan, wil hij of zij dit wellicht op andere manieren gecompenseerd zien: bijvoorbeeld door een hoger salaris te willen, of een leaseauto. Dit is slechts symptoombestrijding, niet de oplossing van het probleem.

Verantwoordelijkheid ligt ook bij de medewerker
Werkgevers hebben er belang bij om in gesprek te gaan met hun werknemers, zodat ze kunnen achterhalen wat de daadwerkelijke oorzaak is van ontevredenheid. Als hier niets aan gedaan wordt, kan ontevredenheid immers leiden tot verminderde prestaties, ziekteverzuim en een hoog personeelsverloop. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de medewerker. Wat kan hij of zij zelf doen om meer uitdagingen te vinden, meer autonomie te creëren of te werken aan zelfontplooiing? De medewerker neemt de regie over de eigen motivatie, de werkgever faciliteert.

Welzijn en motivatie meten met de Tsuru App
Wil je als werkgever meer inzicht in ontevredenheid bij werknemers? Dit kan met de Tsuru App. De Tsuru App zet de medewerker aan het roer van zijn of haar geluk, gezondheid en motivatie. Het Tsuru Dashboard geeft dagelijks inzicht in het welzijn en de motivatie van de medewerkers op dát moment.

Door middel van dagelijkse vragen over welzijn en motivatie kan de werkgever signaleren waar de pijnpunten liggen, zodat in een vroeger stadium een oplossing kan worden gevonden voor ontevredenheid op het werk. Bedenk dat gelukkige werknemers die genoeg erkenning, waardering en autonomie krijgen, ook gemotiveerde werknemers zijn. Daar kan geen salarisverhoging tegenop.
Tegelijkertijd wordt de medewerker persoonlijk gecoacht. Tsuru
verandert gedrag en richt zich daarbij primair op de interne, ‘maakbare’
factoren. Een medewerker kan vaardigheden aanleren waardoor hij met kleine
aanpassingen in het gedrag zélf een hogere tevredenheid en betere motivatie
bereikt.

Tsuru is uniek met een persoonlijke, holistische benadering
en is evidence-based. De oprichters hebben, samen met een groep van medisch
specialisten, (klinisch) psychologen, en wetenschappers, meer dan vier jaar
geïnvesteerd in het ontwikkelen van een model op basis van algoritmes. Zowel de
profilering als het coachingsprogramma van Tsuru is gebaseerd op technieken die
in psychotherapeutische settings gebruikt worden.

[1] CBS, 2017; [2] NRC, 2016
[3] Jaap van Duijn – Uit balans: hoe de Nederlandse economie in het ongerede
raakte, 2015