Top

Een plant zorgt voor minder zieke werknemers – echt waar

Mensen vinden een werkruimte met planten aantrekkelijker dan een ruimte zonder planten. Planten zorgen voor hogere luchtvochtigheid, dragen bij aan een positievere gemoedstoestand, leiden tot meer tevredenheid onder medewerkers over het eigen functioneren en tot minder ziekteverzuim. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Wageningen Environmental Research, onderdeel van Wageningen University, in samenwerking met wetenschappelijke bedrijf Fytagoras, gespecialiseerd in plantenonderzoek.  

Welke en hoeveel planten een werkvloer nodig heeft, hangt van verschillende factoren af, zoals de grootte van de ruimte en hoeveelheid natuurlijk licht dat binnenkomt.  Vaak wordt de Graslelie (Chlorophytum comosum) als ‘referentieplant’ gebruikt om benodigde hoeveelheid blad te berekenen, vertelt Tia Hermans, projectleider van Wageningen Environmental Research. ,,Dan heb je er ongeveer één per 2 vierkante meter nodig, als je uitgaat van een potgrootte van 10-12 centimeter.”

De kosten voor de aanschaf en het onderhoud van planten kunnen al binnen één jaar worden terugverdiend. Hoofdzakelijk door het lagere ziekteverzuim en het beter functioneren van medewerkers, stellen de onderzoekers. Daarna levert de investering in planten juist geld op.

Sensoren

Het onderzoek is uitgevoerd bij verschillende bedrijven en zorginstellingen. Bij elk bedrijf is steeds een ruimte met werkplekken voorzien van planten, met daarnaast een vergelijkbare werkruimte zonder planten. Bij zorginstellingen zijn woonkamers of algemene ruimtes voorzien van planten. Onderzoekers plaatsten in beide ruimten sensoren om de fysieke verschillen in het binnenklimaat te kunnen bepalen. De medewerkers die in die ruimten werkten, gaven zowel voor als na het plaatsen van de planten hun mening over de werkplek, het binnenklimaat, de werksfeer, hun gemoedstoestand, welzijn en gezondheid. Ook zijn er concentratietesten afgenomen en is het cortisolgehalte (een stresshormoon) van de deelnemers bepaald.

Zes positieve effecten

Uit het onderzoek kwamen zes positieve effecten naar voren die gelinkt kunnen worden aan de aanwezigheid van planten in de werkruimte.

1. Luchtvochtigheid: de relatieve luchtvochtigheid in ruimten met planten is gemiddeld zo’n 5 procent hoger dan in ruimten zonder planten. In de winter is zelfs tot 17 procent verbetering gemeten.

2. Thermisch comfort: medewerkers ervaren de temperatuur in een kantoorruimte met planten minder snel als te warm of te koud.

3. Aantrekkelijker: mensen beoordelen hun werkplek na beplanting als aantrekkelijker om te zien (een stijging van 26 procent).

4. Gemoedstoestand: de gemoedstoestand van medewerkers is na de beplanting positiever dan daarvoor. Ook wordt door medewerkers van één bedrijf buiten werktijd minder gepiekerd over het werk.

5. Tevredenheid over functioneren: medewerkers zijn na de beplanting meer tevreden over hun eigen functioneren dan ze daarvoor zijn. Dit geldt ook voor hun verwachting over hoe tevreden de werkgever over dit functioneren is.

6. Minder ziekteverzuim: mensen die werken in een ruimte met planten melden zich 20 procent minder vaak ziek. Dit komt neer op gemiddeld 1,6 ziektedag minder per medewerker per jaar.

Vervolgonderzoek

Er komt nog een vervolgonderzoek om de ‘terugverdientijd’ verder uit te werken. Tia Hermans: ,,We weten dat ondernemers en werkgevers pas overstappen op grootschalige toepassing van planten in bedrijven, als ze een businesscase zien die overtuigt. Die businesscase gaan we nu verder uitwerken op meerdere locaties. Op deze manier willen we het voor werkgevers, maar ook facilitaire diensten en personeelszaken, aantrekkelijker maken om te investeren in een groen binnenklimaat op de werkvloer.”

Gebied(en):

  • Stress
  • Ambitie

Bron: AD.nl