Top

Je levensverwachting kan fors verschillen afhankelijk van je beroep: laagopgeleide man is veel slechter af in horeca dan in het onderwijs

Als man van 45 jaar heb je gemiddeld nog 40 jaar te leven. Maar de verschillen tussen mannen van 45 zijn fors. Dit blijkt uit berekeningen van consultant Willis Towers Watson.
Werk je bijvoorbeeld in de horeca, heb je een relatief laagbetaalde baan en ben je laag opgeleid? De horecaman in die groep sterft gemiddeld ruim drie jaar eerder, vergeleken met de gemiddelde levensverwachting van 85 jaar.

In het onderwijs zitten laagopgeleide mannen ook iets onder de gemiddelde levensverwachting, maar daar is het verschil veel kleiner. Te weten: iets meer dan een jaar.

Ben je hoogopgeleid en werk je in de handel met een dikbetaalde baan, dan kun je gemiddeld best 88 jaar worden. Dat geldt ook branches als communicatie, het onderwijs en de gezondheidszorg.
Je leeft dus langer als je beter bent opgeleid, meer verdient en de goede bedrijfstak hebt gekozen. En de verschillen tussen mannen in verschillende groepen nemen sterk toe.
De nieuwe data van Willis Towers Watson zijn voor pensioenfondsen cruciaal. Met de levensverwachting en sterftekans kunnen de fondsen inschatten hoeveel geld ze in de pot moeten hebben om straks pensioenen uit te keren.

Maar voor de middelbare man zijn de cijfers ook confronterend.

Het adviesbureau deelde mannen, los van de beroepsgroepen, ook in zes groepen in die louter zijn gebaseerd op het inkomen: van relatief laag betaald tot zeer hoog betaald. Niet alleen het aantal jaren dat je nog hebt te leven verschilt fors. Ook de sterktekans wijkt ontzettend af.
Als man van 45 in de hoogste inkomensgroep zit je niet alleen financieel goed. De kans dat je je volgende verjaardag haalt is ook tientallen procenten hoger dan wanneer je een gemiddelde verdienende Nederlander bent. Die verschillen zijn ook nog toegenomen in de afgelopen jaren. Willis Towers Watson baseert zich hierbij op cijfers van het Actuarieel Genootschap.

Goed nieuws: werken blijkt goed voor de levensverwachting. Willis Towers Watson merkt ook op dat werkende mensen vaak langer leven dan mensen die niet werken. Die verschillen lopen steeds verder op naarmate je een beter betaalde baan hebt.

Bron: Business Insider

 

Gebied(en):

  • Stress
  • Psyche

Bron: Het Tsuru Team

Share