Top

Meer ongevallen op de werkvloer, inspectie werft extra mensen

Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Naast het aantal dodelijke ongelukken, is ook het aantal arbeidsongevallen verder gestegen: in 2018 waren er 4368 ongelukken op de werkvloer, ruim 900 meer dan een in 2014. Een triest bericht, volgens de Inspectie SZW. De reden zit hem volgens een woordvoerder in de aantrekkende economie: ,,Als er meer mensen aan het werk zijn, is de kans groter dat er arbeidsongevallen plaatsvinden. Als medewerkers bovendien sneller en efficiënter moeten werken, is er vaak minder aandacht voor veiligheidsprocedures.”

De dienst wil extra inspecteurs gaan werven om meer aandacht te kunnen geven aan het voorkomen van ongelukken. ,,We zijn nu veel tijd kwijt aan ongevalsonderzoeken, die worden nauwgezet uitgevoerd en dat kost tijd en capaciteit. Dat gaat ten koste van de preventieve inspectie.” Ook vraagt de Inspectie SZW aan bedrijven om zelf meer aandacht te geven aan veiligheidsprocedures. ,,In eerste instantie is veiligheid de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers”, aldus een woordvoerder.

Kleine bedrijven

Ongelukken onder werktijd komen vaker voor bij kleine bedrijven (minder dan tien werknemers). Per honderdduizend werknemers, zijn er 67 mensen betrokken bij een ongeluk. Bij middelgrote bedrijven betrof het 46 mensen, bij grote bedrijven waren het op honderdduizend werknemers elf mensen. Het CBS becijferde eind vorige maand ook al dat het aantal ongelukken op de werkvloer toenam, vooral onder jongeren. CBS-onderzoeker Tanja Traag was dat vooral te wijten aan het feit dat jongeren vaker op uitzendbasis werken. ,,Daar werken ze vaak maar kort en er is veel verloop.”

Gebied(en):

  • Stress
  • Ambitie

Bron: AD.nl