Top

(On)gezonde werkplek: wat als je bureau pal naast de printer staat?

De Kwestie

Anna is binnen het bedrijf waar ze werkt op een andere plek komen te zitten. Haar nieuwe werkplek bevindt zich maar enkele centimeters van een grote printer waar iedere dag zo’n 500 printjes gemaakt worden. Anna heeft sinds de verhuizing last van haar slijmvliezen en is kortademig. In het weekend gaat het beter, maar maandag beginnen de problemen weer opnieuw. Haar werkgever neemt het echter niet serieus. Is er iets dat Anna nog kan ondernemen? 

De Kenners
Karin Verkuijlen is arbeidshygiënist en veiligheidskundige. ,,Er gelden veel verschillende normen voor de veiligheid van kantoorruimtes dat het bijna niet te doen is om aan alles te voldoen. Deze normen zijn heel gedetailleerd opgesteld en bieden daarmee volop houvast om klachten te voorkomen.”

Zeker 1 op de 4 werkplekken is ongezond, werd eerder dit jaar gemeld door Vereniging Schoonmaak Research (VSR) die onderzoek deed naar het binnenklimaat van de Nederlandse werkplek. Vaak gaat het in deze gevallen om te droge lucht, een gebrek aan verse lucht en zelfs schimmels. Al deze problemen kunnen vaak worden teruggeleid op een gebrek aan goede ventilatie.

Verkuijlen: ,,Printers zijn een bron van klimaatverontreiniging in het algemeen. Er komt vaak fijnstof vrij, maar ze produceren ook warmte en verstoren de rust waardoor mensen hinder kunnen ervaren. Wanneer iemand zorgen heeft om de gezondheid, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn of luchtwegklachten, dan kan je dat laten beoordelen door een arts. Bespreek dan ook welke factoren op het werk hier een mogelijke bijdrage aan kunnen leveren, zoals een printer.”

Pieter Diehl, voorzitter van de beroepsvereniging van preventiemedewerkers: ,,Preventiemedewerkers moeten ervoor zorgen dat er geen risico op de werkplek is en dat eventuele problemen gesignaleerd en opgelost worden. Bij een printer weet de preventiemedewerker dat er sprake is van uitstoot, en dat er normen zijn waar de printer aan moet voldoen.” Wetgeving bepaalt hoe veel er geprint mag worden op de werkplek. Bij intensief printen moet de printer buiten de werkplek staan.

Hoe schadelijk de printer is, verschilt per printer. Het hangt van veel verschillende dingen af, zoals de mate van blootstelling. Diehl: ,,In het algemeen kun je droge ogen of bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen. Maar, dan moet er wel heel wat geprint worden. Last van een printer klinkt als onbelangrijk, maar wanneer je daar de hele dag zit kan het heel vervelend zijn. Wanneer dit soort zaken goed geregeld zijn op de werkvloer, presteren werknemers beter.”

De Oplossing
Diehl: ,,Een printer vinden veel instanties niet belangrijk genoeg om acties voor te ondernemen. Maar wanneer er niets gedaan wordt, kun je naar de preventiemedewerker. Die is er voor de risico’s waar de werkgever niets mee doet.”

Verkuijlen: ,,Kaart bij je leidinggevende aan wat de problemen zijn. Die weet het beste wat de mogelijkheden zijn. Het vergroten van de afstand tussen de medewerker en de printer is een voor de hand liggende maatregel. Daarnaast is het natuurlijk goed om naar de bedrijfsarts te gaan als je gezondheidsklachten in relatie tot je werk ervaart.”

Wanneer je problemen niet serieus genomen worden door je leidinggevenden, kan je HR benaderen. Verkuijlen: ,,Wanneer de klachten verergeren, dreigt uitval en dat brengt kosten met zich mee. Dat is vaak een belangrijk argument waarom er alsnog maatregelen genomen worden.”

Gebied(en):

  • Stress
  • Ambitie

Bron: AD.nl