Top

Psychologen ontdekken nieuw persoonlijkheidstype en kans is groot dat je het ooit bezit

De Grieken deden het met behulp van sterren(beelden), de roddelblaadjes zoeken het met vragenlijsten voor je uit en experts trachten met boeken de persoonlijkheidstypen te onderscheiden. Er zijn er vier volgens een recente en grootschalige studie. Drie waren alvast bekend, een vierde werd aan het lijstje toegevoegd. Je persoonlijkheid wijzigt trouwens en de kans is groot dat je het vierde type persoonlijkheid op een dag bezit.

De meeste westerse psychologen zijn het al een tijdje eens dat mensen vijf belangrijke kenmerken bezitten: ze zijn neurotisch (of gaan op een ineffectieve manier om met problemen), extravert, open, begrip- en/of berouwvol.
Afhankelijk van de combinatie en de mate van aanwezigheid van de kenmerken bundelden de psychologen eerder al drie persoonlijkheidstypes die ze toewezen aan veerkrachtige, controlegerichte en chaotische personen.

Veerkrachtige personen gaan tamelijk goed om met tegenslagen. Meestal hebben ze veel vrienden omdat ze simpelweg met veel mensen goed overweg kunnen. “Controlefreaks” zijn individuen die eerder afstandelijk of verlegen zijn, ze houden hun gevoelens verborgen en ‘onder controle’. Chaoten kunnen dan weer emotioneel en erg impulsief reageren, soms zelfs agressief handelen.

Het vierde type
Een nieuw onderzoek aan de Northwestern University in Illinois voegt er nog een vierde persoonlijkheidstype aan toe: doorsnee of beter nog ‘het rolmodeltype’. Zij scoren hoog wat betreft openheid en extraversie, maar zijn niet neurotisch en hebben een eerder stabiele persoonlijkheid.
Bovendien blijkt uit het onderzoek dat het type van rolmodel vooral toebehoort aan iets oudere individuen. Jongeren zijn eerder egocentrisch en extravert. Verder lijken vrouwen sneller een overgang te maken naar het rolmodeltype. “En zulke types zijn belangrijk”, besluiten de auteurs van de studie.
Goed nieuws want niemand moet zich zorgen maken dat zijn persoonlijkheid vaststaat en er niets aan te veranderen valt. Het onderzoek toont aan dat het wel degelijk kan.

Referentie voor het Westen
In totaal verzamelde het team dan wel gegevens van meer dan 1,5 miljoen mensen, de meerderheid woont in het Westen. Daardoor kunnen de onderzoekers onmogelijk besluiten dat de persoonlijkheidstypes wereldwijd gelden. Daarvoor zullen er nog verschillende studies worden uitgevoerd in verschillende talen en landen. Pas dan kunnen recente bevindingen als crosscultureel beschouwd worden.

Bron: HLN

Gebied(en):

  • Psyche
  • Motivatie

Bron: Het Tsuru Team