Top

We doen het beter dan onze collega's (vinden we zelf)

Dat we onszelf beter vinden dan anderen, is misschien niet terecht maar wel logisch. Onderzoeker Garikai van Weydom: ,,Iedereen vindt zijn eigen manier van dingen doen nu eenmaal het beste. Als een collega het anders aanpakt, is dat altijd minder goed dan je het zelf doet.”

Voor het onderzoek werden bijna 600 hoogopgeleide respondenten gevraagd naar hun prestaties op het werk en die van hun collega’s. Gemiddeld geeft de werknemer zichzelf een 7,8 als rapportcijfer. Voor collega’s zijn we strenger: zij krijgen gemiddeld een 7,3. Van de ondervraagden geeft zes procent zichzelf als rapportcijfer een zes of lager. Van de collega’s krijgt echter 17 procent die voldoende of minder. 

Aardig

Over het algemeen vinden we onze collega’s wel aardig: bijna 46 procent zegt ‘goed’ en bijna 21 procent zegt ‘heel goed’ op te kunnen schieten met directe collega’s. De vraag is of we collega’s beter beoordelen als we ze aardig vinden, dus als we het ze gunnen. ,,Werknemers die niet goed of neutraal met hun collega’s overweg kunnen, geven hun collega’s een 6,6 voor hun prestaties. Als mensen goed of heel goed met hun collega’s overweg kunnen, geven ze een 7,4″, stelt Van Weydom. De gun-factor lijkt mee te spelen bij de beoordeling, maar, zegt de onderzoeker: ,,We weten de reden van hun hoge of lage beoordeling niet.”

Mannen en vrouwen

Mannen zijn nog wat positiever over hun eigen kunnen dan vrouwen. Een op de drie mannelijke werknemers denkt het werk van zijn manager beter te kunnen. Van de mannen ziet 21 procent zichzelf ook wel in die rol. Van de vrouwen denkt 18 procent dat ze het beter zouden doen dan hun manager. Van hen zegt 12 procent dat ze die leidinggevende functie wel op zich willen nemen.

Van Weydom: ,,Uit eerdere onderzoeken, zoals ons Nationaal Salarisonderzoek, hadden we verwacht dat vrouwen minder positief over hun eigen prestaties zouden zijn dan mannen. Zo is de loonkloof tussen de salarissen van man en vrouw deels te verklaren doordat vrouwen zich wat terughoudender opstellen. Mannen zijn brutaler en vragen eerder om een hoger salaris.”

Mannen gaan volgens Van Weydom ook eerder voor een hogere functie omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze dat wel kunnen. Vrouwen zijn dus minder zeker van zichzelf, zou je denken. ,,Maar mannen en vrouwen geven zichzelf ongeveer een gelijk rapportcijfer voor hun prestaties. Vrouwen zijn dus niet per se onzekerder over hun eigen kunnen dan mannen.”

Waarom gaan ze dan niet net zo graag voor de baan van de baas als hun mannelijke collega’s? ,,Het zou kunnen dat vrouwen de mening van anderen hierin meenemen. Ze denken wellicht dat een ander vindt dat ze die functie niet aan kunnen en dat ze het dus niet proberen, dat kan meespelen.”

Gebied(en):

  • Psyche
  • Motivatie

Bron: AD.nl