Top

Werknemers willen strikte scheiding tussen werk en privé

Met de mogelijkheid van flexibel werken en het gebruik van allerlei online samenwerkingsplatformen is werken wellicht makkelijker geworden, maar privétijd vinden juist moeilijker. Via Whatsapp, Slack en niet te vergeten de aloude telefoon kan werk 24/7 doordringen tot de momenten dat je eigenlijk privé wilde zijn. 

Ook onder opkomende generaties die gewend zijn aan de permanente bereikbaarheid bestaat de behoefte aan een strikte scheiding. Van de groep 18-24-jarigen zegt 65 procent werk en privé duidelijk gescheiden te willen houden. Voor de 24-29-jarigen is dat 71 procent. Opvallend is, zo zeggen de onderzoekers, dat ‘er geen significant verschil bestaat tussen de verschillende landen opgenomen in het onderzoek. Ondanks verschillen in werkcultuur, is er een duidelijke en consistente eensgezindheid in de wens om werk en privé gescheiden te houden.’

Grenzen stellen

Het rapport concludeert waarschuwend dat een omslagpunt is bereikt, ‘waarbij meer verbondenheid letterlijk leidt tot een lagere betrokkenheid’. Oftewel: die permanente bereikbaarheid, waardoor de grenzen tussen werk en privé afbrokkelen, is een bedreiging voor de motivatie en de betrokkenheid bij het werk. 

‘Een balans tussen werk en privé betekent niet per se dat je werk en privéleven met
elkaar moet combineren’, schrijven de onderzoekers. ‘Werknemers moeten zelf kunnen kiezen hoe, waar en wanneer zij werken. Er is geen ‘standaard’balans tussen werk en privé. Het is belangrijk dat iedere medewerker de vrijheid heeft om zelf te beslissen hoe de ideale balans tussen werk en privé eruit ziet en in welke mate werk en privéleven met elkaar gecombineerd moeten worden.’

In praktijk betekent dat grenzen stellen. Daar zegt het rapport helaas niets over. Want ‘nee’ zeggen is moeilijk, zeker tegen collega’s en zeker zodra deze aan het werk zijn – en jij even niet. Dat vraagt haast om een cultuurverandering op het werk. Pas als iedereen het gaat doen, zal het gewoon zijn om nee zeggen. Of zoals gamers dat doen: ‘AFK’, away from keyboard.

Bron: intermediar.nl 

Gebied(en):

  • Motivatie
  • Motivatie

Bron: Het Tsuru Team

Share