Top

Zingen met je collega's vermindert werkstress

Voor het onderzoek, waarvan de resultaten afgelopen week werden gepresenteerd op een bijeenkomst van The British Psychological Society, volgden psychologen 58 mensen bij verschillende bedrijven die met collega’s in een koor zongen op hun werkplek. Ook moesten de deelnemers vragen invullen over hun werktaken en hoezeer zij zich gesteund voelen in het uitvoeren daarvan.  

De proef lijkt misschien vergezocht, maar komt niet uit de lucht vallen, verklaart teamlid Joanna Foster van de universiteit van Leicester in een persbericht.  ,,Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat zingen in een groep de lichamelijke en geestelijke gezondheid kan bevorderen.’’  

Beter verbonden met collega’s

Het zingen bleek de werknemers bijzonder goed te doen. Foster: ,,Deelnemers voelden zich minder gestrest over hun werk en voelden zich sociaal beter verbonden met collega’s nadat ze samen hadden gezongen. Ze haalden zelfs meer steun uit het koor dan uit andere vormen van sociale interactie op het werk.’’ Gemiddeld zagen de onderzoekers een vermindering van 96 procent wat betreft werkgerelateerde stress en een vermindering van 86 procent wat betreft gevoelens van sociale isolatie.   

Samen zingen is volgens Foster goed voor het welzijn van werknemers, hun betrokkenheid bij het werk en mogelijk ook voor hun prestaties. ,,Zingen is leuk en gratis, of relatief goedkoop om door een derde partij te laten organiseren’’, zegt Foster. ,,Personeel aanmoedigen om deel te nemen aan zanggroepjes is daarom iets wat organisaties serieus in overweging moeten nemen.’’

De resultaten van het onderzoek zijn nog niet gepubliceerd in een vaktijdschrift en moeten voor die tijd nog wel beschouwd worden als voorlopig.

Gebied(en):

  • Stress
  • Persoonlijkheid

Bron: AD.nl