Top

Noodkreet CNV aan kabinet: ‘Aantal burn-outs tijdens pandemie verdubbeld’

Eenzaamheid, korte lontjes en werkstress. Achter de voordeur hebben thuiswerkers het tijdens de pandemie hard te verduren. Het aantal mensen dat kampt met burn-outklachten is volgens vakbond CNV sinds oktober vorig jaar zelfs verdubbeld. Dit blijkt uit onderzoek onder 2600 CNV-leden. Eén op de vijf daarvan zegt dicht tegen een burn-out aan te zitten. Zeven maanden geleden waren dat er ‘slechts’ één op de tien. 

De cijfers schetsen een zorgelijk beeld. Bijna een op de drie werkenden zegt vaker te maken te hebben met onderlinge spanningen op de werkvloer. 36 procent van de respondenten heeft meer last van werkstress naarmate de crisis langer duurt. Datzelfde percentage geeft aan steeds somberder te worden en 42 procent heeft minder plezier in het werk dat ze doen.

In oktober vorig jaar trok CNV al aan de bel. Zo opperde de vakbond om de groei van het aantal burn-outs een halt toe te roepen door een psychisch noodhulpfonds op te richten. Hiermee zou crisishulpverlening verzorgd kunnen worden aan bedrijven. Aan die noodkreet is weinig aandacht besteed door de politiek, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. ,,We lobbyen ons drie keer in de rondte om ervoor te zorgen dat er actie ondernomen wordt.”

Oorverdovende stilte

Politici zien en erkennen het probleem, zegt Fortuin. Maar daar blijft het volgens hem bij. ,,De politiek is nog niet zover dat ze ook boter bij de vis doen. Op het moment dat je het er met politici over hebt, zeggen ze te snappen dat er een probleem is.” Maar verder dan dat komen de gesprekken niet, zegt de CNV-voorzitter. ,,Ze zien dat werkstress en burn-outklachten toenemen. Maar op het moment dat we geld vragen voor een oplossing als het noodhulpfonds wordt het oorverdovend stil. Er is geen antwoord op de vraag wat we aan dit probleem gaan doen.”

Volgens Fortuin kunnen we met z’n allen meer doen om dit probleem aan te pakken. ,,Met name de politiek is op dit moment nalatig”, zegt hij. ,,Werkgevers zijn er wat meer mee bezig. Ze kijken bijvoorbeeld hoe ze werknemers kunnen helpen om fijner thuis of op kantoor te werken. Maar het kan echt beter.” Dit is ook vanuit de Arbowet bepaald, zegt hij. ,,Hierin staat dat de werkgever de verantwoordelijkheid heeft om voor een veilige en gezonde werkplek te zorgen. Dat gaat niet alleen om het ter beschikking stellen van de juiste bureaustoel, maar ook om mentale ondersteuning.” 

Vreemde zuinigheid

De CNV-voorzitter noemt de passiviteit van het kabinet een ‘vreemde manier van zuinig zijn’. Ook wanneer het coronavirus beter onder controle is, zal het ziektepercentage volgens Fortuin namelijk te hoog blijven. ,,Men denkt dat dit probleem wel overwaait zodra we allemaal gevaccineerd zijn”, zegt hij. ,,Maar dat is natuurlijk niet het geval. Mensen worden langdurig ziek en het aantal instromers in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, red.) loopt hoog op. Dat gaat maatschappelijk gezien ontzettend veel geld kosten.” 

Het kabinet mist volgens Fortuin een vooruitziende blik. ,,Dat we straks allemaal weer naar kantoor zouden kunnen, betekent niet dat dit ook echt gaat gebeuren”, legt hij uit. ,,Er zal meer hybride gewerkt worden, deels op kantoor en deels thuis. Dit vraagt om een andere aanpak en ondersteuning voor werknemers om burn-outs te voorkomen.”

Bel met collega’s

Iedere sector heeft te maken met een stijging in het aantal burn-outklachten. ,,Je ziet de aantallen toenemen onder iedereen die thuis werkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor overheidssectoren, banken en verzekeraars. Noem maar op.” Ook in de frontlinie zullen de gevolgen duidelijk zichtbaar blijven. ,,Er wordt in de zorg, productie en plekken als supermarkten alleen maar doorgewerkt”, zegt hij. ,,Als je maar lang genoeg te hard en te veel werkt, dan gaat het een keer fout.”

Werkgevers kunnen werknemers het beste helpen door proactief met hen in gesprek te gaan. ,,Zij zouden aan werknemers moeten vragen waar zij hulp bij nodig hebben. Is er iets wat jij als werkgever voor hen kan betekenen? Die verantwoordelijkheid heb je in zo’n positie.”

Daarnaast spelen werknemers zelf ook een belangrijke rol in hun eigen welzijn. Er wordt langer doorgewerkt, mensen worden eenzamer en we krijgen een korter lontje. ,,Signaleer voor jezelf tijdig wanneer de werkdruk je teveel wordt”, aldus Fortuin. ,,Trek aan de bel. Probeer je lunchpauze niet over te slaan en niet buiten kantooruren door te werken. En zorg ervoor dat je er met je collega’s over praat, zodat je sterker staat.”

Bron: AD.nl

Gebied(en):

  • Stress
  • Ambitie

Bron: Het Tsuru Team

Share