Top

Onderzoeksprijs voor Corporate Wellness

Op 16 november 2017 wordt de Tsuru Corporate Wellness Onderzoeksprijs uitgereikt aan masterstudenten of promovendi, die met hun scriptie of promotieonderzoek hebben bijgedragen aan bijzondere nieuwe inzichten op het gebied van Corporate Wellness.

Gezondheid op de werkvloer
Het nastreven van geluk en gezondheid staat voor de meesten op nummer één. Volgens het CBS (2017) bepaalt gezondheid sterk de mate van geluk. Werk beslaat een groot deel van ons dagelijks leven, waardoor het niet gek is dat steeds meer bedrijven aandacht besteden aan geluk en gezondheid van medewerkers. Geluk en gezondheid hebben immers een directe invloed op productiviteit, motivatie en ziekteverzuim. Het werkveld dat zich hier mee bezig houdt, heet Corporate Wellness.

“Corporate Wellness beslaat het geheel aan maatregelen op de werkvloer die de gezondheid van medewerkers bevorderen, kosten door ziekteverzuim verminderen en de productiviteit en betrokkenheid verhogen.”

Overgewaaid uit Amerika
In de V.S. worden er al sinds de jaren ’80 gezondheidsprogramma’s geïmplementeerd, omdat zorgverzekeringspremies onbetaalbaar werden. Er werd destijds al een enorme toename van chronische ziektes zoals diabetes type II waargenomen: een ziekte die door een gezonde leefstijl voorkomen en soms zelfs genezen kan worden.

Nederland blijft niet achter. Ook het onderzoek dat gedaan wordt naar de effectiviteit van gezondheid bevorderende maatregelen op de werkvloer neemt explosief toe. De variatie in onderzoeksvragen laat zien hoe breed het vakgebied is geworden de laatste jaren. Onderzoeken variëren in onderwerp van effectiviteit van mHealth toepassingen, de implicaties van bevlogenheid-, vervangbaarheid- en gedragskeuze op gezondheidsklachten, tot de rol van ondersteunende communicatiestijlen bij burn-out verschijnselen.

Topondernemers zoals Richard Branson geven al lange tijd aan dat in een succesvolle onderneming werknemers op de eerste plek moeten komen. Een goed product of dienst kan volgens hem alleen voortkomen uit intrinsiek gemotiveerde werknemers die zich fysiek en mentaal goed voelen en hart voor de zaak hebben. Dit wordt onderschreven door onderzoek van bijvoorbeeld Arnold Bakker. Moderne organisaties die competitief willen zijn, hebben medewerkers nodig die betrokken, energiek en enthousiast zijn. Organisaties kunnen die betrokkenheid faciliteren met top-down en bottom-up middelen. Bij bottom-up methoden gaat het om tools die medewerkers zelf kunnen inzetten, inclu­sief zelfmanagement, job crafting en het leren gebruik te maken van sterke kanten[1].

Effectiviteit van programma’s
Het ziekteverzuim cijfer ligt in Nederland volgens het CBS al enkele jaren rond de 3,9%.[2] De verplichting van loondoorbetaling, het regelen van vervanging, productieverlies en verzuimbegeleiding resulteren, zeker bij langdurig verzuim, in zeer hoge kosten. Gelukkig dringt het belang van gezonde werknemers en de mogelijkheid om middelen in te zetten bij corporate Nederland steeds meer door. De Corporate Wellness Onderzoeksprijs wil het onderzoek naar de effectiviteit van deze programma’s op de gezondheid van medewerkers en het effect op de zachte en harde KPI’s van bedrijven bevorderen, zodat ook CEO’s en CFO’s gezondheid bevorderende maatregelen zullen ondersteunen.

De Tsuru Corporate Wellness Onderzoeksprijs
Op 16 november worden de winnaars van de Corporate Wellness Onderzoeksprijs bekend gemaakt. De jury bestaat uit wetenschappers en experts uit de Tsuru Advisory Board. Ook worden de conclusies en de voor bedrijven direct toepasbare uitkomsten van de onderzoeken gepresenteerd. De winnaars verdienen eeuwige roem en maken kans op mooie geldprijzen: de winnaar ontvangt € 1.000,- de tweede prijs ontvangt € 500,- en de derde prijs ontvangt € 250,-. Masterstudenten, promovendi en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website.

[1] Prof. Dr. Bakker, A.B. (EUR, 2017). Strategic and proactive approaches to work engagement. Organizational Dynamics.
[2] CBS (2017). Laagste ziekteverzuim in de horeca.

Onderzoeksprijs voor Corporate Wellness

Op 16 november 2017 wordt de Tsuru Corporate Wellness Onderzoeksprijs uitgereikt aan masterstudenten of promovendi, die met hun scriptie of promotieonderzoek hebben bijgedragen aan bijzondere nieuwe inzichten op het gebied van Corporate Wellness.

Gezondheid op de werkvloer
Het nastreven van geluk en gezondheid staat voor de meesten op nummer één. Volgens het CBS (2017) bepaalt gezondheid sterk de mate van geluk. Werk beslaat een groot deel van ons dagelijks leven, waardoor het niet gek is dat steeds meer bedrijven aandacht besteden aan geluk en gezondheid van medewerkers. Geluk en gezondheid hebben immers een directe invloed op productiviteit, motivatie en ziekteverzuim. Het werkveld dat zich hier mee bezig houdt, heet Corporate Wellness.

“Corporate Wellness beslaat het geheel aan maatregelen op de werkvloer die de gezondheid van medewerkers bevorderen, kosten door ziekteverzuim verminderen en de productiviteit en betrokkenheid verhogen.”

Overgewaaid uit Amerika
In de V.S. worden er al sinds de jaren ’80 gezondheidsprogramma’s geïmplementeerd, omdat zorgverzekeringspremies onbetaalbaar werden. Er werd destijds al een enorme toename van chronische ziektes zoals diabetes type II waargenomen: een ziekte die door een gezonde leefstijl voorkomen en soms zelfs genezen kan worden.

Nederland blijft niet achter. Ook het onderzoek dat gedaan wordt naar de effectiviteit van gezondheid bevorderende maatregelen op de werkvloer neemt explosief toe. De variatie in onderzoeksvragen laat zien hoe breed het vakgebied is geworden de laatste jaren. Onderzoeken variëren in onderwerp van effectiviteit van mHealth toepassingen, de implicaties van bevlogenheid-, vervangbaarheid- en gedragskeuze op gezondheidsklachten, tot de rol van ondersteunende communicatiestijlen bij burn-out verschijnselen.

Topondernemers zoals Richard Branson geven al lange tijd aan dat in een succesvolle onderneming werknemers op de eerste plek moeten komen. Een goed product of dienst kan volgens hem alleen voortkomen uit intrinsiek gemotiveerde werknemers die zich fysiek en mentaal goed voelen en hart voor de zaak hebben. Dit wordt onderschreven door onderzoek van bijvoorbeeld Arnold Bakker. Moderne organisaties die competitief willen zijn, hebben medewerkers nodig die betrokken, energiek en enthousiast zijn. Organisaties kunnen die betrokkenheid faciliteren met top-down en bottom-up middelen. Bij bottom-up methoden gaat het om tools die medewerkers zelf kunnen inzetten, inclu­sief zelfmanagement, job crafting en het leren gebruik te maken van sterke kanten[1].

Effectiviteit van programma’s
Het ziekteverzuim cijfer ligt in Nederland volgens het CBS al enkele jaren rond de 3,9%.[2] De verplichting van loondoorbetaling, het regelen van vervanging, productieverlies en verzuimbegeleiding resulteren, zeker bij langdurig verzuim, in zeer hoge kosten. Gelukkig dringt het belang van gezonde werknemers en de mogelijkheid om middelen in te zetten bij corporate Nederland steeds meer door. De Corporate Wellness Onderzoeksprijs wil het onderzoek naar de effectiviteit van deze programma’s op de gezondheid van medewerkers en het effect op de zachte en harde KPI’s van bedrijven bevorderen, zodat ook CEO’s en CFO’s gezondheid bevorderende maatregelen zullen ondersteunen.

De Tsuru Corporate Wellness Onderzoeksprijs
Op 16 november worden de winnaars van de Corporate Wellness Onderzoeksprijs bekend gemaakt. De jury bestaat uit wetenschappers en experts uit de Tsuru Advisory Board. Ook worden de conclusies en de voor bedrijven direct toepasbare uitkomsten van de onderzoeken gepresenteerd. De winnaars verdienen eeuwige roem en maken kans op mooie geldprijzen: de winnaar ontvangt € 1.000,- de tweede prijs ontvangt € 500,- en de derde prijs ontvangt € 250,-. Masterstudenten, promovendi en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website.

[1] Prof. Dr. Bakker, A.B. (EUR, 2017). Strategic and proactive approaches to work engagement. Organizational Dynamics.
[2] CBS (2017). Laagste ziekteverzuim in de horeca.