Top

Ontdek persoonlijkheden op de werkvloer met DISC

Kleurenmodellen op de werkvloer worden vooral ingezet als communicatiemiddel. Onder andere je communicatiestijl en de manier waarop je problemen oplost komen zo naar voren. Een voorbeeld hiervan is het DISC model.

Gedragskenmerken op de werkvloer kunnen vaak worden samengevat in een kleur. Dit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in gedrag en effectiever te communiceren, bijvoorbeeld in teams. Hiervoor zijn veel kleurenmodellen beschikbaar. Een van die kleurenmodellen is DISC, dat staat voor Dominant, Invloedrijk, Stabiel en Consciёntieus.

Onder DISC vallen vier ‘basis’ persoonlijkheidsstijlen met ieder hun eigen kleur: blauw, groen, geel en rood. Rood gaat over resultaat, geel over erkenning, groen over zekerheid en blauw over perfectie.

Ben je erg rood? Dan ben je onafhankelijk, besluitvaardig, vol zelfvertrouwen en wil je controle over anderen. Dit past bij het type Dominant.

Ben je juist groen? Dan ben je rustig, geduldig, harmonieus en servicegericht. Dit valt onder Stabiel.

Ben je toch eerder geel? Je staat dan graag in het middelpunt van de belangstelling, praat graag, bent positief en levendig. Ook wel het Invloedrijke type.

Voel jij je eerder blauw? Dan ben je Consciёntieus: gereserveerd, voorzichtig, rationeel, zorgvuldig en gedisciplineerd.

Blauw en groen vallen in het model eerder onder introvert, en rood en geel eerder onder extravert. Groen en geel staan vooral voor mensgericht en blauw en rood voor taakgericht. Natuurlijk vinden er binnen de 4 persoonlijkheidsstijlen veel overgangen plaats: iemand kan geduldig zijn, maar ook enthousiast. En iemand kan gedisciplineerd zijn, maar ook energiek. De intensiteit van je persoonlijkheidseigenschappen hangen dus af van je DISC stijl.

De Tsuru kleuren
Tsuru gebruikt meer kleuren dan deze 4 om meer nuances aan te kunnen geven. We noemen deze kleuren ook wel kleurgebieden. Het is leuker om te praten over wat jouw kleur is en de kleur van de ander, dan dat je het gelijk over je persoonlijke eigenschappen hebt. Over het algemeen voelt dat veiliger en kom je sneller tot de kern met collega’s.

Ontdek persoonlijkheden op de werkvloer met DISC

Kleurenmodellen op de werkvloer worden vooral ingezet als communicatiemiddel. Onder andere je communicatiestijl en de manier waarop je problemen oplost komen zo naar voren. Een voorbeeld hiervan is het DISC model.

Gedragskenmerken op de werkvloer kunnen vaak worden samengevat in een kleur. Dit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in gedrag en effectiever te communiceren, bijvoorbeeld in teams. Hiervoor zijn veel kleurenmodellen beschikbaar. Een van die kleurenmodellen is DISC, dat staat voor Dominant, Invloedrijk, Stabiel en Consciёntieus.

Onder DISC vallen vier ‘basis’ persoonlijkheidsstijlen met ieder hun eigen kleur: blauw, groen, geel en rood. Rood gaat over resultaat, geel over erkenning, groen over zekerheid en blauw over perfectie.

Ben je erg rood? Dan ben je onafhankelijk, besluitvaardig, vol zelfvertrouwen en wil je controle over anderen. Dit past bij het type Dominant.

Ben je juist groen? Dan ben je rustig, geduldig, harmonieus en servicegericht. Dit valt onder Stabiel.

Ben je toch eerder geel? Je staat dan graag in het middelpunt van de belangstelling, praat graag, bent positief en levendig. Ook wel het Invloedrijke type.

Voel jij je eerder blauw? Dan ben je Consciёntieus: gereserveerd, voorzichtig, rationeel, zorgvuldig en gedisciplineerd.

Blauw en groen vallen in het model eerder onder introvert, en rood en geel eerder onder extravert. Groen en geel staan vooral voor mensgericht en blauw en rood voor taakgericht. Natuurlijk vinden er binnen de 4 persoonlijkheidsstijlen veel overgangen plaats: iemand kan geduldig zijn, maar ook enthousiast. En iemand kan gedisciplineerd zijn, maar ook energiek. De intensiteit van je persoonlijkheidseigenschappen hangen dus af van je DISC stijl.

De Tsuru kleuren
Tsuru gebruikt meer kleuren dan deze 4 om meer nuances aan te kunnen geven. We noemen deze kleuren ook wel kleurgebieden. Het is leuker om te praten over wat jouw kleur is en de kleur van de ander, dan dat je het gelijk over je persoonlijke eigenschappen hebt. Over het algemeen voelt dat veiliger en kom je sneller tot de kern met collega’s.