Top

Tsuru Dashboard

Krijg inzicht in het welzijn medewerkers, zodat u gericht actie kunt ondernemen. Tsuru maakt de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers real-time inzichtelijk voor het management via het Tsuru Dashboard. De antwoorden...

Share

Bedrijfspersoonlijkheid & Leefstijl Rapport

Als werkgever ontvangt u het Bedrijfspersoonlijkheid & Leefstijl Rapport. Dit boekwerk bestaat uit de dwarsdoorsneden van de profielen van uw medewerkers, waarmee u een overzichtelijk en gedetailleerd overzicht heeft van alle variabelen...

Share