Top

Tsuru netwerkpartner van Lifestyle4Health

Bron: lifestyle4health.com

Lifestyle4health verwelkomt Tsuru als netwerkpartner. Gezondheid en vitaliteit zijn belangrijke aspecten om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven, zowel privé als tijdens het werk. Gemotiveerde en vitale medewerkers zijn immers productiever en verzuimen minder. Gezamenlijk willen we de wetenschappelijke onderbouwing, ontwikkeling en implementatie van leefstijlinterventies (op het werk) vergroten.

Leefstijlgeneeskunde

Leefstijlgeneeskunde gaat over leefstijlinterventies als onderdeel van de behandeling en ondersteuning van iemand met een ziekte. Het doel hiervan is het verminderen van ziektelast of ziekteverschijnselen, van complicaties en van medicatie. Soms kunnen mensen door een andere leefstijl zelfs helemaal stoppen met medicatie. Onderzoek en praktijk tonen bijvoorbeeld aan dat een deel van de mensen met type 2 diabetes medicatie kunnen afbouwen en zich gezonder voelen door een combinatie van leefstijlinterventies.

Missie Tsuru

Tsuru wil het welzijn van medewerkers bij organisaties verbeteren. “Vitale medewerkers zijn essentieel voor een gezonde organisatie. Een groot deel van het verzuim van werknemers is te voorkomen. Door te investeren in het welzijn van de medewerker zal deze vitaler en gelukkiger worden. Met behulp van unieke programma’s, die gebaseerd zijn op iemands persoonlijkheid, helpen we medewerkers gezonder, gelukkiger en vitaler te worden. Hierdoor gaat de productiviteit omhoog,  daalt het verzuim en worden medewerkers ook betere ambassadeurs voor de organisatie. Voor een duurzame gezondere leefstijl is bewustwording en gedragsverandering nodig. Tsuru begeleidt mensen op een laagdrempelige, leuke en schaalbare manier naar een vitaler leven. Tegelijkertijd verschaft het werkgevers inzicht in de mate van vitaliteit binnen de organisatie”, vertelt Toine Bax van Tsuru.

Samen voor leefstijlgeneeskunde

Noortje Wiezer van Lifestyle4Health: “We zijn erg blij Tsuru te mogen verwelkomen als netwerkpartner. We kijken er naar uit onze samenwerking verder vorm te gaan geven en zijn ervan overtuigd dat Tsuru een bijdrage kan leveren aan het Lifestyle4Health platform. Gezamenlijk gaan we ons hard maken voor het inzetten van leefstijlinterventies op het werk.”

Lifestyle4Health wil met al haar partners samenwerken aan de volgende activiteiten:

  • Het uitbouwen van het netwerk van partijen die leefstijlinterventies ontwikkelen en implementeren;
  • Verdere wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlinterventies;
  • Grootschalige implementatie van leefstijlinterventies in publiek-private samenwerkingen;
  • De zorg betaalbaar houden, mede door het ontwikkelen van verdienmodellen voor leefstijlinterventies.

Het netwerk van Lifestyle4Health-partners die zich willen inzetten voor leefstijlgeneeskunde breidt zich sterk uit. Wilt u de mogelijkheden van samenwerking in een project, programma of als partner nader onderzoeken? Neem dan contact met ons op.

Over Lifestyle4Health

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde streeft er, onder de naam Lifestyle4Health, naar om de ziektelast van leefstijl gerelateerde ziekten binnen tien jaar met 50% te verminderen door leefstijlinterventies in de behandeling van deze ziekten een centrale plek te geven, samen met zelfzorg en regie op eigen gezondheid. Om deze missie te realiseren, is Lifestyle4Health ingericht als een open, nationaal platform voor publiek-private samenwerking dat verbindt, coördineert en impact vergroot.

Over Tsuru

Tsuru helpt medewerkers het beste uit zichzelf te halen, door regie over eigen gezondheid en geluk te nemen. Met een gevarieerd team van wetenschappers, medisch specialisten en andere inhoudelijke experts probeert Tsuru gezondheid en geluk voor iedereen toegankelijk te maken. We hebben alle tools in huis om vitaliteit te meten, te verbeteren en inzichtelijk te houden, met 100% privacy garantie en op een duurzame, integrale en wetenschappelijk onderbouwde manier. We bieden een compleet pakket aan oplossingen voor behoud of verbetering van leefstijlgebieden. Een daarvan is de Tsuru Coaching app, een gepatenteerde tool die met wetenschappelijke methodes de gezondheid, mentale veerkracht en motivatie van werknemers bevordert. Met behulp van de app kan vanuit de persoonlijkheidskenmerken gewerkt worden aan de leefstijlgebieden slaap, voeding, beweging, stress en motivatie. Werknemers geven zelf input en krijgen gepersonaliseerde adviezen terug. Benieuwd geworden? Neem gerust al eens vrijblijvend contact met ons op.