Top

Vitaliteit: van ‘nice to have’ naar ‘must-have’

Voor een gezond bedrijf heb je gezonde medewerkers nodig. Vitaliteitsprogramma’s zijn daarom geen ‘nice to have’ meer, maar een voorwaarde om werknemers aan te trekken en te behouden.

Jaren geleden waren vitaliteitsprogramma’s op de werkvloer nog schaars. Het was voor organisaties een leuk extraatje om werknemers te stimuleren, maar ook niet meer dan dat. De tijden zijn veranderd. Nu kunnen organisaties niet meer zonder, of beter gezegd: mogen niet meer zonder.

Vitaliteit voor gezonde werknemers
Een bedrijf dat gezondheid als prioriteit beschouwt, is belangrijker dan ooit. In Engeland werkt maar liefst 88 procent van de bedrijfs- en HR managers aan het verbeteren van het welzijn van werknemers, vergeleken met een wereldwijd gemiddelde van 82 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte. [1] Vitaliteitsprogramma’s zijn belangrijk om huidige werknemers – zowel individueel als in teamverband – gezond en gemotiveerd te houden, maar ook om nieuwe werknemers aan te trekken en te behouden. Een gezonde werkomgeving speelt daarin een grote rol.

Van traditioneel tot ‘the next step
Een vitaliteitsprogramma kan heel breed, maar ook heel specifiek ingezet worden binnen een organisatie. Daarin zijn nogal wat verschillende mogelijkheden. Sommige organisaties focussen zich op traditionele interventies, zoals flexibel werken. Weer andere bedrijven zetten een stapje verder door zich te richten op mindfulness. De Nederlandse politie en defensie experimenteren bijvoorbeeld met yogalessen voor werknemers. [2] Slechts 5 procent van de Britse organisaties houdt zich daadwerkelijk bezig met dit soort uitgebreide programma’s.

Mentale gezondheid op nummer een
Het gaat bij goed werkgeverschap niet meer alleen om de financiёle resultaten en kwaliteit van producten en diensten. De manier waarop ze met medewerkers en klanten omgaan, en de ‘stempel’ die zij op de samenleving drukken is minstens net zo belangrijk. Ongeveer 36 procent van de Britse organisaties richt zich op programma’s die de mentale gezondheid van medewerkers verbeteren. Hierin lopen zij duidelijk voor, want het wereldwijde gemiddelde ligt slechts op 21 procent. Dat is nog erg weinig, als je je bedenkt dat er verandering van gedrag nodig is om een gezonde leefstijl vol te houden.

Wil je medewerkers motiveren, aantrekken en behouden, neem dan eens de cultuur van je organisatie onder de loep. Vitaliteit is voor iedereen persoonlijk, en dus maatwerk. Denk verder dan het traditionele flexibel werken. Voor een gezond bedrijf zijn werknemers die mentaal en fysiek lekker in hun vel zitten namelijk onmisbaar.

[1] Deloitte; [2] AD

Vitaliteit: van ‘nice to have’ naar ‘must-have’

Voor een gezond bedrijf heb je gezonde medewerkers nodig. Vitaliteitsprogramma’s zijn daarom geen ‘nice to have’ meer, maar een voorwaarde om werknemers aan te trekken en te behouden.

Jaren geleden waren vitaliteitsprogramma’s op de werkvloer nog schaars. Het was voor organisaties een leuk extraatje om werknemers te stimuleren, maar ook niet meer dan dat. De tijden zijn veranderd. Nu kunnen organisaties niet meer zonder, of beter gezegd: mogen niet meer zonder.

Vitaliteit voor gezonde werknemers
Een bedrijf dat gezondheid als prioriteit beschouwt, is belangrijker dan ooit. In Engeland werkt maar liefst 88 procent van de bedrijfs- en HR managers aan het verbeteren van het welzijn van werknemers, vergeleken met een wereldwijd gemiddelde van 82 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte. [1] Vitaliteitsprogramma’s zijn belangrijk om huidige werknemers – zowel individueel als in teamverband – gezond en gemotiveerd te houden, maar ook om nieuwe werknemers aan te trekken en te behouden. Een gezonde werkomgeving speelt daarin een grote rol.

Van traditioneel tot ‘the next step
Een vitaliteitsprogramma kan heel breed, maar ook heel specifiek ingezet worden binnen een organisatie. Daarin zijn nogal wat verschillende mogelijkheden. Sommige organisaties focussen zich op traditionele interventies, zoals flexibel werken. Weer andere bedrijven zetten een stapje verder door zich te richten op mindfulness. De Nederlandse politie en defensie experimenteren bijvoorbeeld met yogalessen voor werknemers. [2] Slechts 5 procent van de Britse organisaties houdt zich daadwerkelijk bezig met dit soort uitgebreide programma’s.

Mentale gezondheid op nummer een
Het gaat bij goed werkgeverschap niet meer alleen om de financiёle resultaten en kwaliteit van producten en diensten. De manier waarop ze met medewerkers en klanten omgaan, en de ‘stempel’ die zij op de samenleving drukken is minstens net zo belangrijk. Ongeveer 36 procent van de Britse organisaties richt zich op programma’s die de mentale gezondheid van medewerkers verbeteren. Hierin lopen zij duidelijk voor, want het wereldwijde gemiddelde ligt slechts op 21 procent. Dat is nog erg weinig, als je je bedenkt dat er verandering van gedrag nodig is om een gezonde leefstijl vol te houden.

Wil je medewerkers motiveren, aantrekken en behouden, neem dan eens de cultuur van je organisatie onder de loep. Vitaliteit is voor iedereen persoonlijk, en dus maatwerk. Denk verder dan het traditionele flexibel werken. Voor een gezond bedrijf zijn werknemers die mentaal en fysiek lekker in hun vel zitten namelijk onmisbaar.

[1] Deloitte; [2] AD