Top

Waarom leraren en artsen zo veel stress ervaren

Het is ook vandaag weer volop in het nieuws: Chefs, artsen en leraren ervaren veel werkstress. Waar wordt dat door veroorzaakt?

Hoeveelheid, tempo en emotionele druk
Werkdruk die leidt tot stress kent verschillende aspecten. Ten eerste de hoeveelheid werk, met het bijbehorende gevoel dat het nooit af is. Ten tweede het tempo van het werk, waarbij je snel moet handelen én beslissingen moet nemen. Als derde kennen we de emotionele druk die bepaalde werkzaamheden met zich meebrengen. De hoeveelheid en het tempo van het werk kan je interpreteren als kwantiteiten die te meten en daarmee objectiveerbaar zijn. Als je die in kaart brengt, heb je inzicht en ervaar je een gevoel van controle. Je weet immers wat je eraan moet doen.

Emotionele werkdruk is moeilijker te meten, omdat het een beleving is. Het is een direct beroep op je emoties, zoals het gevoel van betrokkenheid, toewijding en het graag goed willen doen. Met je betrokkenheid en toewijding wil je goed resultaat behalen en daar vervolgens ook erkenning voor krijgen.

Direct klantcontact
Bij beroepen in de gezondheidszorg, onderwijs en horeca waar bevlogenheid en betrokkenheid (vroeger werd het ‘roeping’ genoemd) een grote rol spelen, wordt je onmiddellijk afgerekend op fouten of zelfs kleine onvolkomenheden. De klant is degene waar je je bevestiging van moet krijgen, meer dan van je werkgever. En tussen jou en de klant zit geen buffer, wat emotionele druk geeft. Deze werkdruk is moeilijk te meten en je zult zelf moeten leren hiermee om te gaan. Je afsluiten hiervoor is onmogelijk en niet wenselijk, want daarmee verlies je je betrokkenheid wat onderdeel is van het succes. En dat directe klantcontact is juist ook een belangrijk aspect van de ‘roeping’.

Het zou interessant zijn om in kaart te brengen welke persoonlijke eigenschappen mensen met deze beroepskeuze gemeen hebben. Dit is niet alleen perfectionisme, bevlogenheid of ambitie. Het heeft ook te maken met altruïsme, behoefte aan afwisseling, spanning, grenzen opzoeken en gevoelig zijn voor verleidingen.

Trainen van vaardigheden
Wat kun je doen met deze informatie als je werkgever, HR manager, of zelf werkzaam in deze beroepen bent? Om goed om te kunnen gaan met de emotionele werkdruk die stress veroorzaakt, kan je vaardigheden trainen (in vaktermen ook wel adequate coping genoemd), om beter te kunnen incasseren, relativeren, te leren van tegenslagen en om beter verleidingen te kunnen weerstaan. Goede mentale fitheid is hier een voorwaarde voor.

Een mogelijke tool om dit gedrag duurzaam te veranderen is Tsuru. Tsuru verandert gedrag en richt zich daarbij primair op de interne, ‘maakbare’ factoren. Het gedrag dat je zelf kan veranderen om beter om te gaan met stress. Zo blijkt dat bevlogen mensen die hun betrokkenheid moeilijk kunnen temperen, vaak weinig tijd vrij maken om zelf op adem te komen. Ze nemen letterlijk en figuurlijk te weinig afstand van hun werk. Het tijd nemen voor hobby’s en ontspanning als tegenhanger én om in balans te komen, is een eerste stap naar het vergroten van mentale veerkracht, het relativeren van stress en het gevoel van controle .

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.tsuru.nl.

Waarom leraren en artsen zo veel stress ervaren

Het is ook vandaag weer volop in het nieuws: Chefs, artsen en leraren ervaren veel werkstress. Waar wordt dat door veroorzaakt?

Hoeveelheid, tempo en emotionele druk
Werkdruk die leidt tot stress kent verschillende aspecten. Ten eerste de hoeveelheid werk, met het bijbehorende gevoel dat het nooit af is. Ten tweede het tempo van het werk, waarbij je snel moet handelen én beslissingen moet nemen. Als derde kennen we de emotionele druk die bepaalde werkzaamheden met zich meebrengen. De hoeveelheid en het tempo van het werk kan je interpreteren als kwantiteiten die te meten en daarmee objectiveerbaar zijn. Als je die in kaart brengt, heb je inzicht en ervaar je een gevoel van controle. Je weet immers wat je eraan moet doen.

Emotionele werkdruk is moeilijker te meten, omdat het een beleving is. Het is een direct beroep op je emoties, zoals het gevoel van betrokkenheid, toewijding en het graag goed willen doen. Met je betrokkenheid en toewijding wil je goed resultaat behalen en daar vervolgens ook erkenning voor krijgen.

Direct klantcontact
Bij beroepen in de gezondheidszorg, onderwijs en horeca waar bevlogenheid en betrokkenheid (vroeger werd het ‘roeping’ genoemd) een grote rol spelen, wordt je onmiddellijk afgerekend op fouten of zelfs kleine onvolkomenheden. De klant is degene waar je je bevestiging van moet krijgen, meer dan van je werkgever. En tussen jou en de klant zit geen buffer, wat emotionele druk geeft. Deze werkdruk is moeilijk te meten en je zult zelf moeten leren hiermee om te gaan. Je afsluiten hiervoor is onmogelijk en niet wenselijk, want daarmee verlies je je betrokkenheid wat onderdeel is van het succes. En dat directe klantcontact is juist ook een belangrijk aspect van de ‘roeping’.

Het zou interessant zijn om in kaart te brengen welke persoonlijke eigenschappen mensen met deze beroepskeuze gemeen hebben. Dit is niet alleen perfectionisme, bevlogenheid of ambitie. Het heeft ook te maken met altruïsme, behoefte aan afwisseling, spanning, grenzen opzoeken en gevoelig zijn voor verleidingen.

Trainen van vaardigheden
Wat kun je doen met deze informatie als je werkgever, HR manager, of zelf werkzaam in deze beroepen bent? Om goed om te kunnen gaan met de emotionele werkdruk die stress veroorzaakt, kan je vaardigheden trainen (in vaktermen ook wel adequate coping genoemd), om beter te kunnen incasseren, relativeren, te leren van tegenslagen en om beter verleidingen te kunnen weerstaan. Goede mentale fitheid is hier een voorwaarde voor.

Een mogelijke tool om dit gedrag duurzaam te veranderen is Tsuru. Tsuru verandert gedrag en richt zich daarbij primair op de interne, ‘maakbare’ factoren. Het gedrag dat je zelf kan veranderen om beter om te gaan met stress. Zo blijkt dat bevlogen mensen die hun betrokkenheid moeilijk kunnen temperen, vaak weinig tijd vrij maken om zelf op adem te komen. Ze nemen letterlijk en figuurlijk te weinig afstand van hun werk. Het tijd nemen voor hobby’s en ontspanning als tegenhanger én om in balans te komen, is een eerste stap naar het vergroten van mentale veerkracht, het relativeren van stress en het gevoel van controle .

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op www.tsuru.nl.