Top

Waaruit bestaat motivatie?

Motivatie is een innerlijk proces, dat niet rechtstreeks zichtbaar is maar soms wel afgeleid kan worden van waarneembaar gedrag. Dit kan opgedeeld worden in behoeften vanuit jezelf en de invloed vanuit je omgeving.

Motivatie lijkt het eten en drinken te zijn om te kunnen overleven. Veel motivatietheorieën richten zich op behoeften vanuit jezelf en vanuit de omgeving, zoals het volhouden van gestelde doelen.

Motivatie en gedrag
Motivatie is een innerlijk proces. Het stimuleert je om bepaald gedrag te vertonen. De behoeften, verlangens, wensen en emoties zijn werkzaam in jezelf. Zo kunnen emotionele prikkels zorgen voor sterke drijfveren om tot fantastische prestaties te komen. Soms valt motivatie af te leiden uit je gedrag, maar het kan ook verborgen zijn achter verschillende gedragingen. Uiteindelijk kunnen mensen dezelfde motivatie hebben, maar toch heel verschillend gedrag vertonen. Dit heeft te maken met persoonlijke karaktereigenschappen. Soms kan bepaald gedrag leiden tot een doel, dat op zich weer een middel kan zijn om je gewenste einddoel te behalen.

‘A little progress each day ends up to big results’

Zelfbeschikkingstheorie
Er zijn verschillende motivatietheorieën die proberen te verklaren waar motivatie vandaan komt. De zelfbeschikkingstheorie valt onder de sociaal-cognitieve psychologie. Sommige theorieën geven slechts een beweegreden, terwijl andere theorieën gericht zijn op meer redenen. Deci en Ryan richten zich op autonomie, competentie en verbondenheid. Autonomie is de vrijheid om zelf keuzes te mogen maken, competentie is de vaardigheden die je bezit om iets te gaan doen en verbondenheid is gericht op veiligheid en sociale steun. Zonder een goede vriend heb je bijvoorbeeld minder interne motivatie, en voor afvallen heb je bepaalde vaardigheden nodig om je ideale gewicht te bereiken. Een gebakje kan er lekker uitzien, en mensen kunnen dit op een uitnodigende manier aan je aanbieden. Zo kun je gemotiveerd worden tot bepaald gedrag, zelfs als je geen honger hebt.

Bij motivatie spelen ook verwachtingen over het bereiken van een doel, en de waarde van het doel een rol. Sommige mensen zijn meer gevoelig voor sociale steun dan anderen. Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over factoren die je motivatie bepalen.

Waaruit bestaat motivatie?

Motivatie is een innerlijk proces, dat niet rechtstreeks zichtbaar is maar soms wel afgeleid kan worden van waarneembaar gedrag. Dit kan opgedeeld worden in behoeften vanuit jezelf en de invloed vanuit je omgeving.

Motivatie lijkt het eten en drinken te zijn om te kunnen overleven. Veel motivatietheorieën richten zich op behoeften vanuit jezelf en vanuit de omgeving, zoals het volhouden van gestelde doelen.

Motivatie en gedrag
Motivatie is een innerlijk proces. Het stimuleert je om bepaald gedrag te vertonen. De behoeften, verlangens, wensen en emoties zijn werkzaam in jezelf. Zo kunnen emotionele prikkels zorgen voor sterke drijfveren om tot fantastische prestaties te komen. Soms valt motivatie af te leiden uit je gedrag, maar het kan ook verborgen zijn achter verschillende gedragingen. Uiteindelijk kunnen mensen dezelfde motivatie hebben, maar toch heel verschillend gedrag vertonen. Dit heeft te maken met persoonlijke karaktereigenschappen. Soms kan bepaald gedrag leiden tot een doel, dat op zich weer een middel kan zijn om je gewenste einddoel te behalen.

‘A little progress each day ends up to big results’

Zelfbeschikkingstheorie
Er zijn verschillende motivatietheorieën die proberen te verklaren waar motivatie vandaan komt. De zelfbeschikkingstheorie valt onder de sociaal-cognitieve psychologie. Sommige theorieën geven slechts een beweegreden, terwijl andere theorieën gericht zijn op meer redenen. Deci en Ryan richten zich op autonomie, competentie en verbondenheid. Autonomie is de vrijheid om zelf keuzes te mogen maken, competentie is de vaardigheden die je bezit om iets te gaan doen en verbondenheid is gericht op veiligheid en sociale steun. Zonder een goede vriend heb je bijvoorbeeld minder interne motivatie, en voor afvallen heb je bepaalde vaardigheden nodig om je ideale gewicht te bereiken. Een gebakje kan er lekker uitzien, en mensen kunnen dit op een uitnodigende manier aan je aanbieden. Zo kun je gemotiveerd worden tot bepaald gedrag, zelfs als je geen honger hebt.

Bij motivatie spelen ook verwachtingen over het bereiken van een doel, en de waarde van het doel een rol. Sommige mensen zijn meer gevoelig voor sociale steun dan anderen. Bekijk onderstaande video voor meer uitleg over factoren die je motivatie bepalen.