Top

Werktrends van 2008 tot 2018: wat is er veranderd?

TNO onderzocht met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden tussen 2008 en 2018 de stand van werkend Nederland. Uit de enquête kwamen enkele opvallende trends naar voren, onder andere op het gebied van verzuim, autonomie en thuiswerken.

TNO onderzocht met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden tussen 2008 en 2018 de stand van werkend Nederland. Uit de enquête kwamen enkele opvallende trends naar voren. Zo lijkt het verzuim na jarenlange tijd van daling nu weer toe te nemen en zijn er een flink aantal mensen bijgekomen dat overwegend thuis werkt.

Burn-out klachten
Het aantal burn-out klachten neemt nog altijd flink toe. Het aandeel medewerkers dat hier last van heeft is in 10 jaar tijd gestegen van 13% tot ruim boven de 17%. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de toenemende taakeisen en de afname van onze autonomie, 2 trends die zich ook over 10 jaar tijd in tegengestelde richting hebben ontwikkeld.

Ongewenst gedrag
Hoewel mannen aangeven minder ongewenst gedrag te ervaren, geeft 29,9% van de vrouwen nog altijd aan daar last van te hebben op de werkvloer. Dit cijfer is in 10 jaar tijd niet veranderd!

Thuiswerken
We werken steeds meer vanuit huis. In 2008 werkte 29,4% van de mannen en 24% van de vrouwen hoofdzakelijk thuis. In 2018 werkten 37,4% van de mannen en 34,5% van de vrouwen doorgaans thuis. Een ontwikkeling die lijkt door te zetten, ook de komende jaren.

Positieve trends
Het aandeel mensen dat zich zorgen maakt om baanbehoud is sinds het hoogtepunt in 2013 elk jaar gedaald. In 2018 is het aandeel medewerkers dat risico denkt te lopen op baanverlies of zich zorgen maakt over het behoud van hun baan gedaald tot onder de 17%.

Conflicten op werk
Conflicten met collega’s of leidinggevenden zijn van alle tijden. Toch zien we een afname in de periode van 2008 tot 2018 van 8,3%, een forse daling. Onder mannen zagen we een afname van 9,2%. Bij vrouwen was de afname iets minder groot met 7,2%.

Reorganisaties
Sinds de piek in 2014 neemt ook het aantal reorganisaties af in Nederland. In 2018 was het aandeel medewerkers dat een grote reorganisatie in het bedrijf had meegemaakt, gedaald tot onder de 13% terwijl dit aantal in 2014 nog ruim boven de 19% lag.

Ter conclusie
Over het algemeen gaat het redelijk goed met de Nederlandse medewerker. Echter zijn stijgend (psychisch) verzuim en ongewenst gedrag op de werkvloer nog steeds zorgwekkende punten die onze aandacht vergen. Een directe oplossing voor deze problemen is niet evident, maar positieve ontwikkelingen als toenemende autonomie en baanzekerheid dragen in ieder geval bij aan een betere werkomgeving.

Bronnen: NEAO, TNO, 10 Trends in arbeid

Werktrends van 2008 tot 2018: wat is er veranderd?

TNO onderzocht met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden tussen 2008 en 2018 de stand van werkend Nederland. Uit de enquête kwamen enkele opvallende trends naar voren, onder andere op het gebied van verzuim, autonomie en thuiswerken.

TNO onderzocht met de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden tussen 2008 en 2018 de stand van werkend Nederland. Uit de enquête kwamen enkele opvallende trends naar voren. Zo lijkt het verzuim na jarenlange tijd van daling nu weer toe te nemen en zijn er een flink aantal mensen bijgekomen dat overwegend thuis werkt.

Burn-out klachten
Het aantal burn-out klachten neemt nog altijd flink toe. Het aandeel medewerkers dat hier last van heeft is in 10 jaar tijd gestegen van 13% tot ruim boven de 17%. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de toenemende taakeisen en de afname van onze autonomie, 2 trends die zich ook over 10 jaar tijd in tegengestelde richting hebben ontwikkeld.

Ongewenst gedrag
Hoewel mannen aangeven minder ongewenst gedrag te ervaren, geeft 29,9% van de vrouwen nog altijd aan daar last van te hebben op de werkvloer. Dit cijfer is in 10 jaar tijd niet veranderd!

Thuiswerken
We werken steeds meer vanuit huis. In 2008 werkte 29,4% van de mannen en 24% van de vrouwen hoofdzakelijk thuis. In 2018 werkten 37,4% van de mannen en 34,5% van de vrouwen doorgaans thuis. Een ontwikkeling die lijkt door te zetten, ook de komende jaren.

Positieve trends
Het aandeel mensen dat zich zorgen maakt om baanbehoud is sinds het hoogtepunt in 2013 elk jaar gedaald. In 2018 is het aandeel medewerkers dat risico denkt te lopen op baanverlies of zich zorgen maakt over het behoud van hun baan gedaald tot onder de 17%.

Conflicten op werk
Conflicten met collega’s of leidinggevenden zijn van alle tijden. Toch zien we een afname in de periode van 2008 tot 2018 van 8,3%, een forse daling. Onder mannen zagen we een afname van 9,2%. Bij vrouwen was de afname iets minder groot met 7,2%.

Reorganisaties
Sinds de piek in 2014 neemt ook het aantal reorganisaties af in Nederland. In 2018 was het aandeel medewerkers dat een grote reorganisatie in het bedrijf had meegemaakt, gedaald tot onder de 13% terwijl dit aantal in 2014 nog ruim boven de 19% lag.

Ter conclusie
Over het algemeen gaat het redelijk goed met de Nederlandse medewerker. Echter zijn stijgend (psychisch) verzuim en ongewenst gedrag op de werkvloer nog steeds zorgwekkende punten die onze aandacht vergen. Een directe oplossing voor deze problemen is niet evident, maar positieve ontwikkelingen als toenemende autonomie en baanzekerheid dragen in ieder geval bij aan een betere werkomgeving.

Bronnen: NEAO, TNO, 10 Trends in arbeid