Top

Tsuru heeft alle tools in huis om vitaliteit van medewerkers en daarmee van uw organisatie op een duurzame manier te bevorderen. We hebben hiervoor verschillende oplossingen ontwikkeld die bijdragen aan een vitalere organisatie. Hieronder geven we een korte introductie per tool. Neem voor een voorstel op maat voor uw organisatie contact met ons op.

Een goede werkgever:

Geeft medewerkers inzicht in persoonlijkheidskenmerken en leefstijl.

Brengt vitaliteit in bedrijf door medewerkers persoonlijke coaching te bieden die stimuleert, beloont en overal altijd te raadplegen is.

Geeft medewerkers persoonlijk leefstijl advies.

Houdt inzicht in alle belangrijke gezondheidspijlers van medewerkers.

Houdt het verloop van fysieke en mentale gezondheidspijlers goed in de gaten.

Persoonlijkheid & Leefstijl Scan

Pas als je weet hoe je gezondheid ervoor staat, kun je werken aan vooruitgang. De Persoonlijkheid & Leefstijl Scan is de nulmeting van Tsuru. Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten op de 5 leefstijlgebieden en op persoonlijkheid, gezondheid en geluk, leren we de medewerker kennen. Met deze informatie stellen we een uitgebreid rapport samen, met daarin een samenvatting van alle bevindingen in ongeveer 50 pagina’s. Voor ieder gebied krijgt men een profiel met informatie die specifiek ingaat op individuele behoeften, zodat er bewustwording en inzicht in gewoontes ontstaat.

Meer lezen

Alle profielen en verdiepende informatie zijn geschreven door ons team van wetenschappers en experts, en zijn daarmee altijd gebaseerd op de laatste wetenschappelijke bevindingen.

Wat staat er in het PLS?

 • Achtergrondinformatie over geluk, gezondheid en motivatie
 • Een persoonlijke Happiness, Health & Motivation score
 • Een persoonlijkheidsprofiel op basis van de Big Five persoonlijkheidseigenschappen
 • Een profiel voor 5 leefstijlgebieden: Voeding, Bewegen, Slaap, Stress en Ambitie
 • Verdiepende, persoonlijk relevante informatie en blogs
 • BMI profiel en vergelijking met anderen met gelijke kenmerken
 • BMR uitleg, dieet- en beweegadvies op basis van kcal per dag
 • Een kleurprofiel ter verduidelijking van het persoonlijk profiel

Het rapport wordt aangeboden als digitaal product, maar kan ook als fysiek exemplaar bij de medewerker thuis worden bezorgd. De privacy van alle deelnemers blijft te allen tijde 100% gewaarborgd.

Neem voor prijzen en aanvullende informatie contact op met ons salesteam.

Persoonlijk Leefstijl Advies

Het Persoonlijk Leefstijl Advies is een aanvulling op de Persoonlijkheid & Leefstijl Scan. Waar de scan gericht is op zelfkennis en bewustwording, is het adviesrapport gericht op het geven van aanvullende adviezen en het creëren van een plan van aanpak om fysiek en mentale gezondheid te verbeteren waar mogelijk.

Meer lezen

Dit rapport geeft 100% op maat gemaakte adviezen op vijf leefstijlgebieden: Voeding, Bewegen, Stress, Slaap en Ambitie, waarbij de persoonlijkheid centraal staat. De adviezen zijn duidelijk en concreet geschreven door ons team van wetenschappers en experts. Zo kan Tsuru garanderen dat de inhoud wetenschappelijk onderbouwd en actueel is.

Het profiel uit de Persoonlijkheid & Leefstijl Scan is de basis. De scores worden geanalyseerd en aan de hand daarvan worden de adviezen samengesteld. Deze zijn erop gericht om de medewerker gelukkiger, gezonder en gemotiveerder te maken.

Wat staat er in het PLA?

 • Een executive summary met bevindingen en scores op 5 leefstijlgebieden
 • Een Geluk, Gezondheid en Motivatie score met uitleg over individuele betekenis en vergelijking met Tsuru deelnemers en deelnemers binnen de eigen organisatie

Specifiek voor de medewerker:

 • De persoonlijkheid omschreven met concrete doelen
 • Voedingsscore met recepten
 • Beweegscore met work-outs
 • Stressbestendigheidscore met advies
 • Slaapscore met slaapadvies
 • Ambitiescore met bijbehorende adviezen
 • De BMI score met ideale gewichtsgrafiek
 • Weekmenu met recepten voor elke maaltijd van elke dag

De privacy van alle deelnemers blijft te allen tijde 100% gewaarborgd.

Neem voor prijzen en aanvullende informatie contact op met ons salesteam.

Tsuru Coaching App

Gezonde fysieke en mentale gewoontes worden niet zomaar van de ene op de andere dag opgenomen. Met gepersonaliseerde coaching over een langere periode, die ook nog eens leuk is in gebruik, kan dit wel. De Coaching App van Tsuru coacht medewerkers persoonlijk en dagelijks op 5 leefstijlgebieden. Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten leren we je kennen. Dat gebeurt op een laagdrempelige en leuke manier, en de vragenlijsten kunnen op verschillende tijdstippen gestopt en weer hervat worden. Daarna hebben we alle benodigde informatie om de coaching te starten, uiteraard met 100% behoud van privacy. Via de Coaching App worden voortgangsvragen gesteld. Aan de hand van de antwoorden wordt de coaching nog verder gepersonaliseerd. Op deze manier wordt de coaching continu aangepast, aan de behoefte op dat moment.

Meer lezen

Medewerkers ontvangen dagelijks adviezen in de vorm van een vlog of een blog, op het door hen gekozen leefstijlgebied en op de gebieden gezondheid, geluk en motivatie. Om ook op fysiek gebied gezond te blijven is er de Tsuru Work-out App. Deze is onderdeel van de integrale coaching. Binnen deze app ontvangt men beweegadvies, gespecificeerd op geslacht, gewicht en ervaringsniveau. Om ook voeding zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op een gezonde leefstijl biedt de Coaching App recepten op maat aan van het Voedingscentrum. Om mensen dagelijks op de hoogte te houden en de coaching onder de aandacht te houden, worden er pushberichten gestuurd.

Daarnaast biedt de app enorm veel mogelijkheden aan om verdieping op het gebied van gezondheid te zoeken. Naast de coaching is er een dagelijkse nieuwsrubriek met gezondheidsnieuws, een blogrubriek met lange verdiepende blogs over de leefstijlgebieden, quizvragen met leuke feiten over allerlei gezondheidsonderwerpen, tips van de week, en nog veel meer..

Neem voor prijzen en aanvullende informatie contact met ons op.

Bedrijfspersoonlijkheid & Leefstijl Rapport

Als werkgever ontvangt u het Bedrijfspersoonlijkheid & Leefstijl Rapport. Dit boekwerk bestaat uit de dwarsdoorsneden van de profielen van uw medewerkers, waarmee u een overzichtelijk en gedetailleerd overzicht heeft van alle variabelen die het succes van uw medewerkers en daarmee uw organisatie bepalen.

Meer lezen

Zo krijgt u te zien hoe het binnen uw organisatie gesteld is met het geluk, de gezondheid en de motivatie van uw medewerkers, maar ook hoe het ervoor staat op de vijf leefstijlgebieden Voeding, Bewegen, Stress, Slaap en Ambitie. Daarnaast krijgt u een overzicht van de verdelingen van persoonlijkheidskenmerken. In het rapport worden waar mogelijk dwarsdoorsnedes gemaakt, bijvoorbeeld per afdeling of locatie.

Per doorsnede moeten er wel minstens 20 deelnemers zijn om privacy te kunnen garanderen. Naast alle resultaten bevat het Bedrijfspersoonlijkheid & Leefstijl Rapport verdiepende informatie die helpt de resultaten te duiden. Alle bevindingen worden gebundeld in een fysiek rapport van ongeveer 40 pagina’s, dat de werkgever ontvangt. De privacy van alle deelnemers blijft te allen tijde 100% gewaarborgd.

Tsuru Dashboard

Krijg inzicht in het welzijn medewerkers, zodat u gericht actie kunt ondernemen. Tsuru maakt de fysieke en mentale gezondheid van medewerkers real-time inzichtelijk voor het management via het Tsuru Dashboard. De antwoorden op vragenlijsten en de voortgangsvragen in de Coaching App worden direct in het Dashboard weergegeven en zijn over een gewenste periode te volgen.

Meer lezen

Zo krijg je als werkgever snel inzicht in de medewerkerstevredenheid en betrokkenheid, en kun je, al of niet per afdeling, proactief reageren om het geluk, gezondheid en motivatie te verbeteren.

De resultaten per afdeling, vestiging of andere gewenste selectie worden overzichtelijk gepresenteerd in het Dashboard en zijn volledig geanonimiseerd. Om de privacy van medewerkers te waarborgen, kan het Dashboard pas resultaten tonen vanaf 20 deelnemers per selectie. Het Tsuru Dashboard sorteert deelnemers op basis van geslacht, locatie en afdeling. Hiermee kunnen standaard selecties worden gemaakt. Deze zijn naar behoefte uit te breiden. Heb je als bedrijf of organisatie specifieke vragen? Dan kunnen deze aan de vragenlijst in de Tsuru Coaching App worden toegevoegd, waarna de data in een customized dashboard wordt weergegeven.

Neem voor prijzen en aanvullende informatie contact op met ons sales team.

Onboarding

Om vitaliteit naar een hoger niveau te tillen moeten zoveel mogelijk medewerkers meedoen. Om dit voor elkaar te krijgen heeft Tsuru naast het Power Coin programma een breed scala aan middelen die hiervoor ingezet kunnen worden. Neem voor alle mogelijkheden contact met ons op.

Medewerkers belonen

Gezond gedrag moet beloond worden! Dat doen we dan ook. Met allerlei acties binnen de app zijn Power Coins te verdienen. Met deze Power Coins kan worden gespaard voor leuke cadeaus of voor donaties aan een goed doel. U als werkgever bepaalt hoe de beloningen worden verdeeld, wij ontzorgen u daar volledig in. Ons systeem zorgt dat de verdiende Power Coins worden geregistreerd. Wanneer een medewerker genoeg Power Coins heeft verzameld, wordt er automatisch een tegoedbon of donatie verstuurd. Een extra stimulans om gezond te zijn en te blijven!

Meer lezen

Tsuru heeft een pakket aan middelen om medewerkers gezond gedrag te laten adapteren. Voor de start van het traject krijgt men een koker met informatie over het traject en een meetlint (nodig voor het invullen van de gezondheidsvragenlijst). Om men bekend te maken met de werking van de Coaching App is er een voorlichtingsfolder, een interne presentatie en een App Walktrough, waarin alle functies aan bod komen. Als het traject gestart wordt krijgt elke medewerker een mail met uitnodiging en duidelijke instructies. Gedurende het traject ontvangen medewerkers updates met features informatie en suggesties voor activiteiten binnen de Coaching App. Als medewerkers de Coaching App in gebruik hebben ontvangen ze pushberichten met relevante informatie en reminders.