Top

Het begint met inzicht

Verzuimreductie, verbetering van (werk) geluk, gezondheid en vitaliteit wordt steeds belangrijker. Gemotiveerde en vitale medewerkers zijn productiever, verzuimen minder en zijn ook gelukkiger.

Door middel van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten over leefstijlgebieden en persoonlijkheidskenmerken leren we uw medewerkers kennen. Met deze informatie stellen we een uitgebreid rapport samen met daarin een samenvatting van alle bevindingen.

Voor ieder gebied krijgt men een profiel met informatie die specifiek in gaat op individuele behoeften, zodat er bewustwording en inzicht in gewoontes ontstaat en waarmee een persoonlijk programma kan worden samengesteld. Daarmee kunnen we verder met advies en coaching zodat blijvende vitaliteit bereikt kan worden.

Probeer het gratis

Bent u een CEO, CHRO, een HR-, P&O- of Vitaliteitsmanager van een bedrijf met meer dan 200 werknemers? Dan sturen wij u graag een eigen digitale Persoonlijke Leefstijl Scan toe. U kunt dan zelf ervaren wat Tsuru voor u en uw medewerkers kan betekenen! Gratis en vrijblijvend en uiteraard binnen alle privacy en AVG regels.

  Ik ga akkoord met de Privacy & Cookie Policy van Tsuru

  Hoe het werkt

  1. U vult uw gegevens in en ontvangt een persoonlijke uitnodiging om onze vragenlijsten in te vullen.
  2. Wij analyseren uw gegevens en maken een digitaal en fysiek rapport voor u aan.
  3. U krijgt uw persoonlijke rapport van +/- 50 pagina’s, gratis thuisgestuurd.

  Tsuru behandelt alle gegevens met absoluut behoud van privacy. Alle gegevens worden verwerkt volgens de AVG wet.

  PLS

  De features

  Medewerkers vullen gevalideerde vragenlijsten in voor de 5 leefstijlgebieden. Elke Tsuru gebruiker ontvangt daarna een persoonlijk rapport met verdiepende informatie en adviezen, wetenschappelijk onderbouwd, opgesteld door ons team van experts.

  Op basis van de antwoorden uit de vragenlijsten worden scores voor de leefstijlgebieden berekend. Voor elk leefstijlgebied is een persoonlijk profiel samengesteld.

  Een geluk-, gezondheid- en motivatiescore wordt berekend aan de hand van beantwoorde vragen op 33 subdoelen met ieder een weging, bepaald door ons team van experts.

  Aan de hand van de big five persoonlijkheidsvragen wordt een profiel samengesteld met uitleg.

  BMI

  Een nauwkeurig BMI profiel wordt samengesteld, met persoon specifieke aanbeveling, persoonlijke ideaal situatie en Nederlands gemiddelde van iemand met gelijke kenmerken.

  Aan de hand van de gegevens wordt de BMR berekend, daaraan gekoppeld krijgt men een persoonlijk calorie inname advies.

  Een persoonlijkheidskleur aan de hand van het DISC model geeft persoonlijkheidseigenschappen weer.